Studentai su negalia kviečiami teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

SPUSPTS-logotipas

Prasidėjus pavasario semestrui studentai su negalia savo aukštosioms mokykloms gali pateikti dokumentus tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti. Šios išmokos yra skiriamos studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis. Parama skiriama siekiant padengti nors dalį papildomų išlaidų dėl negalios, kurios atsiranda studijuojant. Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų prieinamumui gerinti gali gauti visi Lietuvos studentai, neatsižvelgiant į tai, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Šia parama studijoms jau pasinaudojo 1234 studentai su negalia. „Studentai turėtų atkreipti dėmesį, kad parama yra skiriama tik vienam semestrui ir neužmiršti pateikti naujo prašymo, jei nepasikeitė jų sveikatos būklė“ – sakė projekto vadovė Ilona Jacob.

Studentai, norintys gauti tikslinę išmoką, nustatytos formos prašymus turi pateikti savo aukštosioms mokykloms. „Kiekviena aukštoji mokykla pati nustato dokumentų priėmimo terminus, todėl studentai turėtų nedelsti ir vos prasidėjus pavasario semestrui kreiptis į atsakingus asmenis. Jų sąrašas yra paskelbtas projekto tinklapyje www.studijuoktobulek.lt“ – informavo projekto vadovė.

Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje studijų pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį.

Studentai su negalia, dėl kokių nors aplinkybių nespėję ar negalėję pateikti prašymo per aukštųjų mokyklų nustatytus terminus, tą padaryti gali ir vėliau, tačiau parama atgaline data nebus skiriama. Ji bus skirta nuo to mėnesio, kai aukštoji mokykla pateiks papildomą sąrašą.

Projektas bus vykdomas ir studentai paramą galės gauti iki 2015 m. pavasario semestro pabaigos. Projekto internetiniame tinklapyje www.studijuoktobulek.lt rasite prašymo formą ir daugiau informacijos.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas