Socialinės paslaugos: kas naujo nuo liepos 1 dienos?

2392_42b9d4ee8e4ceec6bd12f511f0c30ee6

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad prevencines socialines paslaugas, kaip ir kitas socialines paslaugas, įrašius į Socialinių paslaugų katalogą, jos bus aktyviau plėtojamos šalies savivaldybėse, taps labiau prieinamos, kokybiškesnės.

„Tai yra tąsa pokyčių, startavusių metų pradžioje, kai yra teikiama tik akredituota socialinė priežiūra, stiprėja prevencinė socialinė pagalba, o sunkumus ir socialinę riziką patiriančiose šeimose, kuriose auga kūdikiai ar vaikai su negalia iki 3 metų amžiaus, pradeda dirbti individualios priežiūros darbuotojai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

STIPRINAMA PREVENCINĖ SOCIALINĖ PAGALBA

Šiuo metu socialinės paslaugos teikiamos siekiant padėti išspręsti konkrečias, jau kilusias žmogaus ar šeimos socialines krizes, o dėmesio prevencijai beveik neskiriama. Nuo liepos pradžios pradedama teikti nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos, padėsiančios suteikti žmonėms kokybišką kompleksinę pagalbą sprendžiant gyvenime iškilusias problemas, kol jos dar netapo socialine rizika.

Prevencinės socialinės paslaugos (kompleksinės paslaugos šeimai, potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene, šeimos konferencijos paslaugos) įtraukiamos į Socialinių paslaugų katalogą.

Svarbu, kad kompleksines paslaugas šeimai asmenys ar šeimos gautų kuo arčiau gyvenamosios vietos. Šios paslaugos bus organizuojamos ir teikiamos per bendruomeninius šeimos namus, jas koordinuojant „vieno langelio“ principu.

Kiekviena savivaldybė turės užtikrinti, kad jos teritorijoje veiktų bent vieni bendruomeniniai šeimos namai ir prevencinės kompleksinės paslaugos šeimai būtų prieinamos visiems, kuriems jų reikia. Prevencines socialines paslaugas nemokamai galės gauti visi asmenys ir šeimos.

Bendruomeniniai šeimos namai nuo liepos 1 dienos finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, jas paskirstant šalies savivaldybėms pagal gyventojų skaičių. Šiemet tam papildomai bus skirtas 1 mln. eurų. 2023–2025 metais numatoma skirti beveik 32 mln. eurų.

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAI

Siekiant, kad savivaldybėse didesnis dėmesys būtų skiriamas šeimoms, patiriančioms sunkumų, įgalinti jas savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus, suplanuotos valstybės biudžeto lėšos savivaldybėms individualios priežiūros darbuotojų pareigybėms finansuoti – 2022 m. – 4,3 mln. eurų, o 2023–2025 metais numatoma skirti apie 30 mln. eurų. Individualios priežiūros darbuotojai kartu su socialiniais darbuotojais ugdys tėvų atsakingos tėvystės įgūdžius ir teiks praktinę pagalbą auginant vaikus iki 1 metų amžiaus arba vaikus su negalia iki 3 metų amžiaus. Šią paslaugą galės gauti socialinę riziką patiriančios šeimos, šeimos kuriose auga vaikai su negalia arba asmenų su negalia šeimos, auginančios vaikus.

Numatoma, kad individualios priežiūros darbuotojai šiemet teiks pagalbą iki 1000 šeimų prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, siekiant įgalinti šeimas savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai, kad jie galėtų sėkmingai augti ir vystytis, vėliau lankyti priešmokyklinio ugdymo įstaigas, turėtų vienodą startą tolimesniam gyvenimui. Socialiniai darbuotojai pagal vaikų poreikius organizuos kitų specialistų pagalbą (psichologo, dietologo, gydytojo-pediatro, kineziterapeuto ir kt.). Individualios priežiūros darbuotojas dirbs ne daugiau kaip su 4-5 šeimomis.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas