Prasideda prašymų socialinei stipendijai gauti registracija

disabled

Sausio 19 d., Vilnius. Sausio 20 – vasario 20 dienomis Valstybinis studijų fondas priims studentų paraiškas socialinei stipendijai gauti. Nustačius naują bazinės socialinės išmokos dydį padidėjo išmokama suma. Dabar ji siekia 114 eurų (393,62 Lt). Šiais metais keitėsi ir paramos skyrimo tvarka. Esant lėšų, studentų prašymai bus priimami kiekvieną mėnesį.

Kriterijai socialinei stipendijai gauti nesikeitė. Ji skiriama studentams, gaunantiems socialinę pašalpą, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba tiems, kuriems dar nesukako 26 metai ir jų abu tėvai yra mirę arba studentui iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).

Siekiantys gauti paramą studentai iki nustatyto termino pabaigos Fondo tinklalapyje www.vsf.lt privalo užpildyti elektroninę paraišką. Apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti, studentai bus informuojami paraiškos pildymo metu, todėl turėtų atidžiai skaityti sistemos pranešimus. Daugeliu atveju pakaks tik pateikti prašymą, nes kitą informaciją fondas gauna tiesiogiai iš atsakingų institucijų duomenų bazių.

Socialinė stipendija skiriama vienam semestrui, todėl kiekvieno semestro pradžioje studentas turi iš naujo teikti paraišką elektroniniu būdu. Papildomo paraiškų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.

Daugiau informacijos: www.studijuoktobulek.lt

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 92-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:
1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – 52,50 Eur);
2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – 121,60 Eur).

Daugiau informacijos: www.ndt.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas