Pasikeitė neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema

Wheel-chair-3

Įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ redakcija.

Pagrindiniai pakeitimai:

– prioritetas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje teikiamas asmenims, kuriems dalyvavimo joje poreikis nustatytas vertinant darbingumo lygį pirmą kartą;

– profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti asmuo, jeigu jo darbingumo lygis yra 0–45 procentų. Asmenys, turintys lengvą neįgalumo lygį arba 50–55 proc., siunčiami į formaliojo profesinio mokymo programas;

– keičiama profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo tvarka: asmuo, norėdamas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje turi pateikti prašymą teritorinei darbo biržai. Teritorinė darbo birža įvertinusi profesinius kriterijus ir asmens motyvaciją ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą, priima sprendimą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. Teritorinė darbo birža atsižvelgdama į NDNT išvadą dėl poreikio priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje;

– prioritetas teikiamas arčiausiai asmens gyvenamosios vietos esančiai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai;

– mažinamas vienos dienos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje paslaugų įkainis, kuris negali viršyti:

– 0,7 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

– 0,6 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 30–45 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis.

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimo, kuriems reikia ypatingos pagalbos sugrįžtant į darbo rinką.

Per metus vidutiniškai profesinės reabilitacijos programoje dalyvauja 600 asmenų, turinčių įvairią negalią. Per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo 47 proc. įsidarbina.

Šaltinis: www.socmin.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas