Nuo 2022 m. vasario 21 d. prasideda paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos konkursas.

DVS-atranka-1024x379

Nuo 2022 m. vasario 21 d. prasideda paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos konkursas. Paraiškas galima teikti nuo vasario 21 d. iki kovo 22 d. imtinai tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Paraiška, pateikta kitu būdu, nebus nagrinėjama. Paraiškų įgyvendinimui planuojama skirti 4,67 mln. eurų valstybės subsidijos lėšų.

Pateikti paraišką galima paspaudus čia: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/111220/35636

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:

1) bedarbių su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

2) kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • nuosavų lėšų indėliui;
 • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
 • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
 • numatytam steigti darbo vietų skaičiui;
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 • stacionarios darbo vietos steigimui.

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per 10 mėnesių laikotarpį. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Daugiau informacijosrasite paspaudę šią nuorodą: https://uzt.lt/darbdaviui/darbo-vietu-steigimo-pritaikymo-subsidijavimas/?fbclid=IwAR244CzWr7TFtIgBbds6yr9MIM90GJSFkehUqCqIUPK7HfsmQD8I8x_X_T4

Informacijos šaltinis: www.uzt.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Komentarai 2

 1. Edita

  Laba diena,
  noriu pasiteirauti: ar šiam projektui dar galima teigti paraiškas?
  Šiuo metu esu bedarbės statusą turintis asmuo. Gyvenu Utenoje.
  Ar teikiantieji paraišką ir dalyvaujantys šiame projekte, turi turėti neįgalumą?

  • LZNS

   Jums reikia sekti informaciją Užimtumo tarnybos tinklapyje, jie kasmet skelbia konkursus. Visą informaciją jums suteiks Užimtumo tarnyba, nes jie turi jus pakonsultuoti dėl paraiškos teikimo.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas