Numatoma tobulinti tikslinių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą

FB-KV04429

Seimas po svarstymo pritarė Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-25(2), kuriomis numatoma tobulinti tikslinių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą. Už naujas nuostatas balsavo 66 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras. Tam, kad jos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad dalis asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis, negali pasinaudoti teise gauti jiems priklausančią slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją ar tikslinį priedą, t. y. dėl savo sveikatos būklės negali patys atsiimti šios išmokos ar teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti ją atsiimti kitą asmenį. „Kol vyksta teisminiai procesai dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globėjo ar rūpintojo paskyrimo, šie asmenys lieka be išmokų, skirtų su jų slauga ar priežiūra (pagalba) susijusioms išlaidoms kompensuoti“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Svarstomais pakeitimais siūloma nustatyti, kad tikslinės kompensacijos ar tikslinis priedas, paskirti pilnamečiams asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali patys atsiimti paskirtos išmokos, įgalioti, kad ją atsiimtų kitas asmuo, ir kuriems nepaskirti globėjai ar rūpintojai, gali būti mokami ne socialinės rizikos asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu arba dėl globos (rūpybos) nustatymo ir ši civilinė byla yra iškelta.

Jeigu į teismą kreipiasi prokuroras arba globos (rūpybos) institucija, tikslinė kompensacija ar tikslinis priedas galėtų būti mokami asmeniui, kuris kreipėsi į prokurorą ar globos ar rūpybos instituciją, ir atitinka bent vieną iš įstatyme nurodytų sąlygų, pvz., yra deklaravęs gyvenamąją vietą kartu su slaugomu asmeniu, yra slaugomo asmens artimasis giminaitis, tvarko su slaugomu asmeniu bendrą ūkį ar buvo slaugomo asmens globėjas (rūpintojas) iki slaugomo asmens pilnametystės.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas