Negalia – dar ne nuosprendis

baigaimoji konferencija

Daugiau finansininės laisvės

Nevyriausybinėms organizacijoms, kokia ir yra Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, labai svarbu išmokti dirbti lanksčiai, neprisirišti prie vieno ar kelių pagrindinių finansavimo šaltinių. Gyvenimo tempas ir kintantys klientų poreikiai diktuoja naujas sąlygas – reikia verstis kuo efektyviau, ieškant naujų būdų kaip pritraukti lėšas. 3 ciklų mokymuose, kuriuos vedė lektorė Irena Pranskevičiūtė, 24 LŽNS asocijuotų narių ir filialų vadovai mokėsi strategiškai planuoti organizacijos veiklas, kurti rinkodaros planus, sužinojo apie įvairių finansinių šaltinių galimybes ir naudas. Vadybos pagrindai irgi liesti – juk svarbu turėti organizacijos viziją, įsisąmoninti savo vadovavimo stilių, pažinti jo stipriąsias ir silpnąsias vietas, susipažinti su darbuotojų motyvavimo mechanizmais. Ilgametę patirtį vadovų mokymuose turinti Irena džiaugėsi savo mokytinių žingeidumu ir atvirumu, gebėjimu pripažinti ir neigiamas savo padalinių veiklos tendencijas, pasiryžimu kurti pokyčius. „Labiausia mane sujaudino dalyvių nuoširdumas. Nepastebėjau jokios arogancijos, pasipūtimo, savybių, kurios neretai būdingos ilgamečiams vadovams ir kurios trukdo pažangai. Dirbome intensyviai ir susitelkę. Labai didelis laimėjimas, kad žmonės į problemas ėmė žiūrėti ne kaip į kliūtis, o kaip į uždavinius. Smagu, kad dalyviai dalinosi savo gera patirtimi, kuri buvo dar vienas žinių šaltinis.“ Keletas po mokymų parašytų projektų jau gavo finansavimus, todėl anot Irenos, žinios atlieka savo darbą.

Nuo šiol lengviau bendrauti tarpusavyje

Įgyvendinant paprojektį buvo įsigyta 25 naujų kompiuterių komplektų (su monitoriais ir spausdintuvais) bei speciali kompiuterinė duomenų bazės programa, kuri įdiegta visuose Lietuvos žmonių su negalia sąjungos skyriuose. Parengus programą įvyko mokymai, kuriuos organizavo ją sukūrusi įmonė ir kuriuose dalyvavo 20 LŽNS darbuotojų. Pasak Vilniaus neįgaliųjų Dienos centro vadovės Nijolės Zenkevičiūtės, vedusios programos įdiegimo mokymus ir konsultacijas, į šią duomenų bazę suvedama informacija apie kiekvieną sąjungos narį – kur žmogus gyvena, kaip dažnai jis lankosi, iki kurio laiko jam suteiktas neįgalumas. Dar – duomenys, apie jiems teikiamas paslaugas. „Sistema leidžia filtruoti žmones pagal bet kurį pasirinktą kriterijų: amžių, neįgalumo rūšį, gyvenamają vietą, net – gimtadienį. Ji leidžia sutaupyti laiko ir kokybiškiau bendrauti tarpusavyje. Baze naudojasi 20 LŽNS organizacijų.“ Nijolė džiaugiasi, kad greitai į šią programą bus idiegta nauja paslauga – SMS žinučių siuntimas. „Kiekvienam žmogui galėsim išsiųsti informaciją apie jį dominančias paslaugas, renginius.“ Diegiant naująją programą buvo apmokyta 20 žmonių, kurie atsakingi už duomenų bazės priežiūrą.

Matyti pasaulį geresnį Dalyvio įspūdžiai

Pranas Pliuška, jungtinės Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialo humoro grupės „Molėtuvka“ vadovas, kultūros pasaulyje sukasi jau seniai, bet iki šiol jam nėra tekę dalyvauti meno terapijos seminaruose, kuriuos vestų, anot jo, „tikri meistrai“. Pranas humoro grupei vadovauja jau 11 metų ir sako, kad jų darbas – spektaklių statymas, repeticijos, pasirodymai – žmonėms yra didžiausia terapija. Lyg gydymas be vaistų. „Neprisimenu, kad kas į suplanuotą pasirodymą nebūtų atvykęs dėl ligos“, – pasakoja. – „Mokymuose supratau daugybę dalykų, į kuriuos iki šiol nė nebuvau atkreipęs dėmesio. Pavyzdžiui, kad su žmogumi ratukuose dera bendrauti jo akių lygyje… Viską pritaikau savo tiesioginiam darbe. O ko vertas vien bendravimas, pabuvimas su tikrais meno žmonėmis – aktoriais, režisieriais, žonglieriais… Jie geba į aplinką pasižiūrėti tarsi iš kitos perspektyvos. Kaip tas Don Kichotas, sakęs, kad didelė klaida matyti pasaulį tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks turėtų būti…“ Tarpe tarp mokymų Prano pastatytas performansas buvo rodytas Vilniaus Gatvės teatrų festivalyje, o po mokymų parašytas projektas „Socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas Rytų Aukštaitijos regione“ jau gavo Kultūros ministerijos finansavimą. Sėkmės jo humoro grupei!

Rasa Derenčienė

Puslapiai 1 2

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas