Naujasis socialinių paslaugų skyrius žmonėms su proto negalia padės integruotis į visuomenę

Naujasis-padalinys

Kaune duris atvėrė naujas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro padalinys – Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius. Skyriaus atidarymo šventėje dalyvavusi ir sveikinimo kalbą sakiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pažymėjo, kad panašūs centrai padeda neįgaliesiems integruotis į visuomenę, nelikti užsidariusiems namuose.

Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje klientų lauks spalvų, muzikos terapijos, relaksacijos, dailės, tekstilės, keramikos užimtumo kabinetai, moderni kompiuterių klasė, sporto salė su įvairiausia įranga. Čia paslaugos bus teikiamos ne tik dienos metu – ketinama teikti ir apgyvendinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose.

„Neįgaliųjų integracija į visuomenę yra iš ties svarbus klausimas, kurį spręsdami turėtumėme susitelkti ties neįgaliųjų sugebėjimais ir galimybėmis, sudaryti visiems vienodas sąlygas siekiant gyventi visavertį ir prasmingą gyvenimą. Negalia neturi būti kliūtis siekiant savo tikslų: mėgautis gyvenimu, turėti pomėgių ir talentų, dalintis savo veiklos rezultatais su aplinkiniais“, – sakė ministrė.

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras įkurtas Neįgaliųjų iš vaikystės draugijos iniciatyva, veikia jau 17 metų. Paprastai centro klientai yra jaunuoliai nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų), turintys fizinę, protinę, psichinę negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią. Šiuo metu centrą lanko 143 asmenys, kurie kryptingai užsiima veikla, gerinančia socialinius ir darbinio užimtumo įgūdžius.

Centre dirbantys socialiniai darbuotojai siekia užmegzti ir palaikyti ryšius su panašaus profilio institucijomis, nustatyti kliento socialinius poreikius bei pagalbos galimybes, atstovauti jiems ir ginti jų interesus bei teises.

Naujasis skyrius yra ES fondo projektas, finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Informacijos šaltinis: www.socmin.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas