M. Sinkevičius: socialinis verslas Lietuvoje – jau ne išimtis

ukmin2

Šių metų kovo 29 dieną jau ketvirtus metus iš eilės Lietuvoje vyko Ūkio ministerijos, Britų tarybos ir nevyriausybinių organizacijų „Avilys“ bei „Geri norai LT“ organizuojamas Socialinio verslo forumas, kurio tema – socialinė partnerystė: santykis tarp bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, socialinio verslo ir savivaldos atstovų. Šiame forume dalyviai diskutuoja apie svarbiausias socialinio verslo tendencijas ir augimo kryptis, aptaria, kaip kurti palankią aplinką, įgyvendinant socialinę partnerystę ir efektyvias viešąsias ir socialines paslaugas.

„Šiandien dinamiškomis verslo ir socialinės aplinkos sąlygomis neišvengiamai atsiranda naujų verslo ir visuomenės bendradarbiavimo formų. Mūsų visuomenė – ne išimtis. Socialiniam verslui ir neišnaudotoms jo galimybėms pastaruoju metu daugėja dėmesio tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniu mastu“, – sveikindamas renginio dalyvius kalbėjo ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Pasak ūkio ministro, svarbiausias 2017 metų Socialinio verslo forumo tikslas – išplėtoti socialinės partnerystės viziją Lietuvoje ir pradėti kurti tam reikiamas prielaidas. Tai nusako pačią socialinio verslo idėjos esmę ir prigimtį. Socialinio verslo atstovai turi idėjų, kaip išspręsti vieną ar kitą visuomenės, miesto ar mažos bendruomenės problemą, ir svarbiausia – kaip tai padaryti versliai.

Socialinio verslo forume diskutuojama apie socialinės partnerystės galimybes Lietuvoje: pristatoma ir nagrinėjama geroji socialinio verslo plėtros praktika, situacija ir potencialas, telkiamas dėmesys į savivaldos, vietos organizacijų ir socialinio verslo atstovų bendradarbiavimo galimybes.

Renginyje taip pat diskutuojama apie etniškai mišrių bendruomenių integraciją per socialinį verslą, investicijas į socialinį verslą ir viešuosius pirkimus, socialinio verslo galimybes ir potencialą, siekiant spręsti švietimo, kultūros paveldo, socialinių ir viešųjų paslaugų, vaikų teisių apsaugos ir kitų sričių problemas. Renginio dalyviai iš Jungtinės Karalystės ir Švedijos skaito pranešimus apie socialinio verslo politikos formavimo šiose valstybėse patirtį.

Forume taip pat dalyvauja žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Claire Lawrence, Britų tarybos Lietuvoje direktorius Artūras Vasiliauskas, ministerijų ir savivaldos institucijų, viešųjų įstaigų „Versli Lietuva“, Lietuvos inovacijų centro, nevyriausybinių organizacijų „Geri norai LT“ „Avilys“, Maisto banko, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“, mokslo įstaigų – Vilniaus universiteto ir kt. – atstovai.

Europos Komisijos duomenimis, socialinės ekonomikos vaidmuo yra svarbus Europos Sąjungos (ES) ekonomikai – ji sudaro apie 10 proc. bendrojo vidaus produkto. Kas ketvirta ES įsteigiama nauja įmonė yra socialinė įmonė. Socialinės ekonomikos srityje ES dirba daugiau kaip 11 mln. darbuotojų, t. y. 6 proc. dirbančių ES gyventojų.

Informacijos šaltinis: www.ukmin.lrv.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas