Kultūros ministrė: „Kultūra ir menas – efektyviausios integracijos priemonės“

tarybosposedis

Kultūros ministerijoje susirinkusius Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narius pasveikino kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

„Daug metų praleidau Švedijoje, kuri laikoma viena iš pažangiausių žmonių su negalia integracijos į visuomenę šalių. Šioje šalyje teko įsitikinti, kad kultūra ir menas, kūrybiškumas – viena efektyviausių socialinės atskirties mažinimo, integracijos priemonių“, – pabrėžė kultūros ministrė.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas vaikų, jaunimo, suaugusiųjų su negalia skatinimas per kūrybines ir kultūrines partnerystes. Žmonių su negalia prieinamumas kultūros įstaigose, lygios galimybės, kultūros prieinamumas, jaunimo ir suaugusiųjų su negalia kultūrinių ir kūrybinių poreikių tenkinimas yra socialiai atsakingos, atviros ir tolerantiškos visuomenės garantas. Šioms priemonėms numatomas išskirtinis dėmesys rengiamose šių metų Lietuvos kultūros tarybos finansavimo gairėse.

Pasak ministrės, vienas Kultūros ministerijos uždavinių – vis didesnis socialinių-kultūrinių naujovių, inovacijų kuriant ir diegiant įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo metodus bei modelius skatinimas. Taip pat stengimasis užtikrinti, kad negalią turintys vaikai ir jaunuoliai bei juos lydintys asmenys galėtų nemokamai lankytis muziejuose, teatruose ir kitose kultūros įstaigose.

Neįgaliųjų reikalų taryba nagrinėja neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikia pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas