Kandidatų į merus apklausa: iš virš 400 kandidatų į merus, savo poziciją skurdo politikos klausimais pateikė tik 64

rinkimai

Esant tiek daug neišspręstų ir opių socialinių problemų kiekvienoje savivaldybėje, atrodo, skurdo ir socialinės atskirties įveikimas turėtų būti kiekvienam kandidatui į merus aktuali sritis. Panoręs sužinoti, ką siūlo kandidatai socialinės politikos srityje bei kaip ruošiasi bendradarbiauti su vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 50 nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių socialinėje srityje, kvietė kandidatus į merus atsakyti į keletą klausimų apie socialinės atskirties mažinimą bei savivaldos ir NVO bendradarbiavimą.

Deja, atsakymų susilaukėme tik iš 64 kandidatų, nors iš viso mero postų Lietuvoje siekia daugiau nei 400 asmenų. Belieka spėlioti, ar kitiems šie klausimai apskritai aktualūs, ar tiesiog nemato reikalo bendrauti su NVO.

Didžioji dalis atsakiusiųjų kandidatų (63 iš 64) į klausimą, ar teiks prioritetą socialinei politikai jų mieste ar rajone, atsakė teigiamai ir nurodė skirtingas socialinės atskirties mažinimo priemones – darbo vietų kūrimą, socialinių paslaugų ir būsto plėtrą, tikslingesnį piniginės paramos skyrimą, NVO įtraukimą į socialinių problemų sprendimą, savanorystės skatinimą ir kt. Dalyje atsakymų užsimenama ir apie ES fondų lėšų panaudojimą skurdui mažinti.

Atsakydami į klausimą apie asmeninę patirtį bendradarbiaujant su NVO, dauguma kandidatų vertina šią patirtį teigiamai: tai svarbi asmeninė patirtis ir efektyvus būdas spręsti įvairias problemas: „Bendradarbiavimas su NVO padeda spręsti begalę problemų, tiek užimtumo, tiek įvairių socialinių problemų, tiek apskritai visuomenės formavimo, pilietinio aktyvumo ir kitas“, „(…) susivieniję bendruomenės, kitos tos vietovės NVO, verslas, savivalda daro stebuklus būtent socialinės atskirties mažinime“; „NVO gali papildyti savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų teikiamas paslaugas bei padidinti prieinamumą socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje“.

Į klausimą, ar NVO yra pakankamai įtraukiamos į sprendimų priėmimą, trečdalis atsakiusiųjų kandidatų (24 iš 64) mano, kad jų savivaldybėje NVO nepakankamai įtraukiamos į sprendimų priėmimą.

Klausimyno pabaigoje kandidatai buvo prašomi įvardinti, jei taps merais, ar įtrauks NVO į sprendimų priėmimą skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje. Kandidatai, nepatenkinti dabartiniu savivaldybių ir NVO bendradarbiavimu, teigia sieksiantys įtraukti NVO į sprendimų priėmimą, aktyvinti NVO tarybų veiklą ar net nepriimti svarbių sprendimų, nepasitarus su NVO. Kaip teigia vienas iš kandidatų, „savivaldybės funkcija turėtų būti – koordinuoti ir padėti, teikiant individualią pagalbą, maksimaliai panaudojant NVO, dirbančias šioje srityje“.

Visus apklausoje dalyvavusių kandidatų atsakymus rasite www.stopskurdas.lt skiltyje Merų rinkimai 2015.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas