Higienos paslaugos dienos centre ir namuose

ES

Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plane nurodoma, kad Senamiesčio seniūnijoje didelė gyventojų dalis gyvena būstuose su daliniais patogumais arba be jų.

Asmens higienos paslaugų poreikis Vilniaus m. tenkinamas minimaliai. Ne visi žmonės su negalia, senyvo amžiaus specialiuosius poreikius turintys asmenys ar jų šeimos nariai turi galimybę nuvykti į Naująją Vilnią pasinaudoti šiomis paslaugomis, ne visiems sveikatos būklė leidžia būti pirtyje.

Pagrindinis projekto tikslas – mažinti senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę atskirtį, gerinti socialiai pažeidžiamų vilniečių, jų šeimų gyvenimo kokybę, tapti paslaugų sistemos Vilniaus mieste grandimi, teikiant būtinas bendruomenei socialinės paslaugas.

LŽNS Vilniaus neįgaliųjų dienos centre (toliau – VNDC), esančiame Gėlių g. 7, Vilnius, DC sudarytos puikios sąlygos senyvo amžiaus, žmonėms su specialiaisiais poreikiais gauti jiems būtinas asmens higienos paslaugas ir organizuoti mokymus.

Projekto įgyvendinimo metu 120 senyvo amžiaus žmonėms planuojama organizuoti programą „Asmens higienos įgūdžių mokymai“, sudarytą iš teorinės dalies, praktinių užsiėmimų ir konsultacijų asmens higienos paslaugų teikimo klausimais. Vėliau šie žmonės socialinius įgūdžius tobulins mokydamiesi teikti skalbimo, dušo, plaukų priežiūros paslaugas VNDC, turinčiam reikiamą infrastruktūrą ir kvalifikuotą pagalbą organizuojant tokias paslaugas.

Numatomas paslaugų suteikimo skaičius per 24 mėnesius – 2682 paslaugų, vidutiniškai po 22 paslaugas/asm.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis: https://www.esinvesticijos.lt/

8.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0017
Projekto suma: 29 605,05 Eur
Projekto pradžia: 2019 m. gegužės mėn. 20 d.
Projekto pabaiga: 2021 m. gegužės mėn. 20 d.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas