Forume – apie inkliuzinį ugdymą arba galimybę neįgaliems vaikams mokytis kartu su visais

vaikai

Bendras raidos negalią turinčių vaikų skaičius Lietuvoje viršija 90 000 (11-15 proc. nuo visų vaikų) ir kasmet išauga maždaug 2000 naujų atvejų – su jų ugdymo, mokymo socializacijos problemomis susiduria daugelis Lietuvos mokyklų.

Gegužės 6 d. (antradienį) 9.00–14.00 val. Vilniuje, Švietimo ir mokslo ministerijoje (Volano g. 2, Vilnius) rengiamas atviras švietimo specialistų bei mokyklų vadovų forumas „Kai laimi visi“, skirtas negalią turinčių vaikų ugdymo aktualijoms ir problemoms.

Forumo dalyviai diskutuos, kokių veiksmų reikėtų imtis, siekiant, kad šiandieninė mokykla taptų atvira ir draugiška visiems, taip pat ir neįgalią turintiems vaikams, o kokybiškas ugdymas – prieinamu kiekvienam; aptars ir vertins neįgaliųjų ugdymui skirtas mokymo priemones, sėkmingas ugdymo patirtis Lietuvoje bei užsienyje. Forumo metu taip pat bus pristatyta nauja „Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programa“.

„Visame pasaulyje pripažįstama, kad inkluzinis ugdymas, kai negalią turintys vaikai mokosi kartu su sveikais vienoje klasėje – tai ugdymo privalumas, teigiamai veikiantis visą klasės atmosferą. Specialių ugdymo poreikių turintys vaikai čia nėra izoliuoti nuo visuomenės atskirtose mokyklose ar klasėse – jie žymiai lengviau socializuojasi ir nesujaučia atstumti, o sveiki vaikai išmoksta suprasti, rūpintis silpnesniais, būti jautresniais, nesureikšminti savo kasdienių problemų, – pasakoja Vilma Smaliukienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro atstovė, Visuotinės veiksmo savaitės renginių organizatorė. – Tiesa, mokykla turi būti pasirengusi naujiems iššūkiams – individualiai pritaikyti mokymosi programas kiekvienam vaikui, skatinti pedagogus ieškoti naujų, efektyvių ugdymo metodų, šviesti tėvus apie neįgaliuosius, jų ugdymą“.

Forumo metu patirtimi ir įžvalgomis dalinsis Edita Tamošiūnaitė, Švietimo ir mokslo viceministrė, Egidijus Meilus, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyresnysis patarėjas, dr. Algirdas Ališauskas, Šiaulių Universiteto Specialiosios pedagogikos katedros docentas, Rita Kišonienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotoja, Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė, Lina Gulbinė, asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ projektų vadovė, Irena Akmenskienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja bei Dalia Ralytė, šios mokyklos logopedė. Diskusiją modernuos Karilė Levickaitė, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vadovė

Forumas yra Visuotinės veiksmo savaitės dalis. Visuotinė veiksmo savaitė – tai pasaulinės švietimo kampanijos (Global Campaign for Education) visuotinė akcija, kuria siekiama didinti visuomenės supratimą apie švietimo problemas visame pasaulyje, taip pat raginti vyriausybes tesėti savo pažadą – iki 2015 m. visiems suteikti kokybišką švietimą. Kasmet prie šios akcijos prisijungia milijonai viso pasaulio mokinių, mokytojų, studentų, dėstytojų, kitų aktyvistų.

Visuotinės veiksmo savaitės veiklas Lietuvoje koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. Veiklas organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras gegužės 4–11 d. kviečia prisijungti prie šių Visuotinės veiksmo savaitės veiklų:

  • Visuotinės socialinės akcijos – flashmobo „Kiekvienas gali“ didžiuosiuose Lietuvos miestuose
  • Didžiojo tėvų susirinkimo (Kaunas, Klaipėda, Vilnius);
  • Ugdymo sistemos dalyvių forumo „Kai laimi visi!“;
  • Ugdymo įstaigų iniciatyvų konkurso;
  • Socialinė akcijos „MU-2“(Vilnius, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras).

Daugiau informacijos apie Visuotinės veiksmo savaitės 2014 veiklas Lietuvoje: www.savaite.lvjc.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas