Aukštosios mokyklos skelbs studentų su negalia prašymų tikslinei išmokai gauti priėmimą

Wheel-chair-3

Lietuvos aukštosios mokyklos trečią kartą skelbs studentų su negalia prašymų tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti priėmimą. Tikslinės išmokos studentams su negalia yra skiriamos įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurį vykdo Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų prieinamumui gerinti gali gauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, nesvarbu, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje studijų pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį. Kiekvieno semestro pradžioje studentai, turintys negalią, turi laiku pateikti reikalingus dokumentus ir prašymus aukštajai mokyklai.

Studentai finansinę paramą skiria studijų prieinamumui užtikrinti, prekėms ir paslaugoms, būtinoms studijų kokybei didinti, įsigyti. 2012 m. pavasario semestre šia parama pasinaudojo 591, o rudens semestre – 702 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Tikslinės išmokos 2012 m. rudens semestre skirtos 39 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, kurie laiku savo aukštosioms mokykloms pateikė prašymus tikslinei išmokai gauti ir reikiamus dokumentus. Kaip ir tikėjosi projekto vykdytojai, aktyviausiai teikiama parama naudojasi pirmojoje studijų pakopoje studijuojantys asmenys (537). Daugiausia tikslinių išmokų gavo Vytauto Didžiojo universiteto studentai (86), Vilniaus universiteto (70), Šiaulių universiteto (54) ir Lietuvos edukologijos universiteto (51).

Projektas bus vykdomas iki 2015 m. balandžio mėnesio. Daugiau informacijos apie projektą ir prašymo formą rasite internete, adresu www.studijuoktobulek.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas