Apklausa apie Jūsų gaunamas socialines paslaugas

296429210_5771508622881627_8232425314855085883_n

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ vykdo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kuriame kartu su ekspertais atlieka tyrimą „Viešojo valdymo tyrimas Lietuvos savivaldų nacionalinėse ir regioninėse nevyriausybinėse organizacijose“.

Tyrimo uždavinys – išanalizuoti nacionalinių NVO ir regioninių NVO, dirbančių skurdo, socialinės atskirties mažinimo ir neįgaliųjų teisių apsaugos srityse įsitraukimą į viešųjų sprendimų priėmimą per viešųjų socialinių paslaugų teikimą. Gauti rezultatai bus naudojami NVO gebėjimų stiprinimui, dalyvaujant viešojo valdymo sprendimų priėmime ir viešųjų socialinių paslaugų teikime.

Siekiant įgyvendinti nurodytą tyrimo uždavinį Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ vykdo apklausą, kurios tikslinė grupė yra asmenys su negalia/asmenų su negalia artimieji.

Maloniai prašome užpildyti pridedamą apklausos anketą: https://forms.gle/HLsC2qhqMvbUpTCQ8

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas