Po dešimtmečio pertraukos – kauniečių ,,Sveika, daina!”

muzika

Gali būti, kad 2001 m. startavusios ir net penketą metų sėkmingai gyvavusios Respublikinės neįgalių atlikėjų vokalinių ansamblių šventės – konkurso ,,Dainuojanti santaka“ šlovės nepamiršo ne tik organizatoriai – Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga – bet ir patys dalyviai, išsibarstę po visą Lietuvą: kuriantys, dainuojantys, susibūrę į draugijų ir sąjungų meno kolektyvus. Vos susitikę buvusio renginio iniciatorę Jolantą Beresnevičienę, klausinėdavo, ar nevyks ir vėl tokia šventė, ar nebus galima pasivaržyti, save parodyti ir kitų pasiklausyti, specialisto komentarą išgirsti, nes taip jau žmogus sukurtas, kad ne vien duona ir kompensacinėmis priemonėmis gyvas, bet ir saviraiškos, pripažinimo, dėmesio ir aplodismentų ilgisi… Ko gero, tų aplodismentų pasiilgo ir patys organizatoriai, nes Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymas Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse, toli gražu, ne šventė, o nuolatinis, įtemptas darbas, ypač kai projektų vykdytojai patys yra paliesti negalių. Tačiau – tokia asociacijos strategija ir taktika: pirmiausia darbo duoti tiems, kurių laisvoje darbo rinkoje niekas nelaukia.

Paskatinta prisiminimų ir atsiradus naujoms sociokultūrinių projektų rėmimo sąlygoms, Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga parengė ,,Socialinį-kultūrinį-edukacinį projektą ,,Sveika, daina!”, kurį dalinai parėmė Kauno miesto savivaldybės administracija ir LR Kultūros rėmimo Taryba. Prisidėjo ir nuolatiniai asociacijos rėmėjai: Įmonė ,,Pirmas žingsnis“, AB ,,Ortopedijos Technika“, UAB ,,Sanitex“, savo darbus skyrė tautodailininkė Leonora Piliukaitytė – Špiliauskienė , dailininkė Gražina Luckutė Bukienė, savanoriai Nijolė Ramonienė, Alina Česaitytė, Antanas Diržys ir Tomas Sakalauskas.

Projektas vyko dviem etapais: kūrybinių laboratorijų ir viešo renginio principu. I etapo metu buvo sukurtas originalus vokalinio žanro muzikinis kūrinys ,,Sveika, daina“, kurio autoriai klaipėdietis poetas Alfonsas Jonas Navickas ir kaunietis kompozitorius Raimundas Martinkėnas. Daina sužavėjo ne tik užsakovus, bet ir jos atlikėjus, o neįgaliųjų meno kolektyvų vadovams buvo ,,kietas riešutėlis“, kol ,,sustatė“ ugdytinių balsus. Rezultatas pranoko lūkesčius, o organizatoriai džiaugiasi, kad su šiuo kūriniu išsipildė biblijinis priesakas ,,kaupkite turtus ne žemėje, ne skryniose, o Danguje“ – turėti nematerialaus turto savo asociacijos balanse!

2014 -08-19 d. Įmonės ,,Pirmas žingsnis“ salėje įvyko metodinis seminaras neįgaliųjų meno kolektyvų vadovams. Salės pasirinkimą nulėmė tai, kad savininkas Algimantas Astrauskas yra ne tik gabus verslininkas, mecenatas, bet ir mylintis meną žmogus – seminaro dalyviai galėjo vietoje mokytis groti ir dainuoti kūrinį ,,Sveika, daina“, kompozitoriui R.Martinkėnui akompanuojant čia pat stovinčiu pianinu. Seminare dalyvavo 10 meno vadovų iš Kaišiadorių, Jiezno, Ukmergės ir Kauno regiono. Seminare įgyta patirtis ir užmegstas vadovų bendradarbiavimas projekto iniciatorę J.Beresnevičienę paskatino imtis naujo iššūkio: jungtiniu ansamblių choru sudainuoti kūrinį ,,Sveika, daina!” Vilniuje , Katedros aikštėje, šventės ,,Tau, Vilniau!” metu. Po derybų su šventės organizatoriumi VšĮ ,,Guboja” kūrinys buvo įtrauktas į parodomąją šventės programą.

Tad kūrinio ,,Sveika, daina“ viešo atlikimo Generalinė repeticija vyko Didžiojoje scenoje Katedros aikštėje, Vilniuje, šventės ,,Tau, Vilniau“ metu. Kūrinį atliko 25 neįgalieji atlikėjai: ansamblių ,,Šerkšnas“ ( Kauno kr.neįgaliųjų sąjunga), ,,Daina“ ( Ukmergės žmonių su negalia sąjunga), ,,Goda“ ( Ukmergės m. neįgaliųjų draugija) ir ,,Atgaiva“( Kauno miesto neįgaliųjų draugija) nariai, akompanavo ansamblio ,,Šerkšnas“ meno vadovė Regina Aleknienė. Kūrinį išgirdo apie 800 žmonių, buvusių aikštėje ir klausiusių koncerto.

Kūrybinių laboratorijų patirtį sėkmingai įprasmino ir vainikavo viešas renginys-koncertas ,,Sveika, daina”, surengtas 2014-10-10 d. Kauno rajono Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salėje. Rengiantis koncertui buvo sukurtas projekto logotipas ir dizainas, išleistas reklaminis plakatas – afiša, kuri platinta interneto portaluose ir per neįgaliųjų organizacijas bei Kauno regiono savivaldybių priimamuosius. Parengtos originalios padėkos Koncerto dalyviams – ansambliams. Nupirkti suvenyrai, papuošti projekto ,,Sveika, daina” logotipu ir dizainu. Sukviesti svečiai ir žiūrovai – Kauno regiono neįgaliųjų bendruomenė, kultūros specialistai, Kauno miesto ir rajono savivaldybių administracijų atstovai. Socialinio-kultūrinio-edukacinio projekto ,,Sveika, daina“ baigiamajame koncerte dalyvavo 7 neįgaliųjų meno kolektyvai: Kauno miesto neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Atgaiva“; vadovė Dalia Liutkienė; Ukmergės miesto neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis ,,Kartos“; vadovė Zita Kviklienė; Kauno rajono Garliavos neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Šarma“, vadovė Daiva Traškevičienė; Ukmergės žmonių su negalia sąjungos mišrus ansamblis ,,Daina“, vadovas Kazimieras Piestinis; Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos ansamblis ,,Lomena“, vadovė Regina Baublienė; Ukmergės miesto neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Goda“, vadovė Zita Kviklienė ir Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos liaudiškos dainos ansamblis ,,Šerkšnas“, vadovė Regina Aleknienė. Parodomąsias kolektyvų programas vertino žiuri: Augenija Stoškuvienė ( Prienų rajono Jiezno žmonių su negalia sąjungos pirmininkė), Deimantė Čegytė ( VDU Viešosios komunikacijos II kurso studentė, dainininkė) ir Edmundas Gumuliauskas ( kultūros specialistas, Kauno Tautinės kultūros centro ansamblio ,,Ainiai” muzikantas). Renginio nuotaiką kūrė ir gražiai visus pristatė Rokų laisvalaikio salės šeimininkė, nuolatinė organizatorių pagalbininkė Danutė Paršelienė. Iš viso baigiamajame renginyje dalyvavo 150 asmenų, iš jų neįgaliųjų – 110. Koncertą stebėjo ir dalyviams padėkas bei suvenyrus įteikė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, Kauno miesto Mero A.Kupčinsko pasirašytus raštus įteikė Mero pirmasis pavaduotojas Zenonas Abramavičius ir miesto Tarybos Socialinių reikalų, šeimos ir darbo komiteto pirmininkė Loreta Kudarienė, sveikinimo žodį tarė AB ,,Ortopedijos Technika” atstovė ryšiams su visuomene Irina Sabaliauskienė, už aktyvų dalyvavimą ir meno vadovų pasišventimą darbui su neįgaliaisiais dėkojo projekto organizatoriai – Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga.

Puslapiai 1 2

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas