2012 – 2013 metų socialinis pranešimas

socialinis pranesimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išleido 16-ąjį Socialinį pranešimą – statistinį apžvalginį leidinį, kuriame galima rasti informaciją svarbiausiomis socialinės srities temomis. Šiais metais Lietuva pirmininkauja ES Tarybai, todėl šiame kasmet parengiamame leidinyje yra apžvelgiami ne tik įprasti darbai, bet ir pasiruošimo Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai metu vykdyta socialinė politika, pateikiama esamą situaciją iliustruojanti statistika.

Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti informaciją apie darbo rinką, socialinę paramą, vaikų teisės ir globą, socialinį draudimą, bendruomenių reikalus ir kt.

Šio leidinio 4.4 poskyryje „Lygių galimybių aktualijos“ pateikiama statistinė informacija apie neįgaliųjų socialinės integracijos situaciją Lietuvoje, neįgalių asmenų skaičiaus dinamiką pagal darbingumo lygį (invalidumo grupes) ir neįgalumo lygį 2002–2012 m., pateikiami duomenys apie valstybės biudžeto lėšų paskirstymą programoms ir priemonėms įgyvendinti.

2012 – 2013 metų socialinis pranešimas

Informacijos šaltinis www.unriis.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas