Vyksta studentų su negalia paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms gauti

pinigai

Prasidėjus naujiems mokslo metams studentai su negalia turi savo aukštosioms mokykloms pateikti dokumentus tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti. Šias išmokas gali gauti studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis. Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų prieinamumui gerinti gali gauti visi Lietuvos studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus, neatsižvelgiant į tai, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje studijų pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį. Studentai su negalia, norintys gauti tikslinę išmoką nustatytos formos prašymus turi pateikti savo aukštosioms mokykloms. Aukštosios mokyklos nustato dokumentų priėmimo terminus ir pateikia Fondui studentų sąrašus. „Ragintume studentus nedelsti ir jau pirmosiomis mokslo metų dienomis kreiptis į atsakingus asmenis aukštosiose mokyklose.. Jų sąrašas yra paskelbtas projekto tinklalapyje“ – priminė projekto vadovė Ilona Jacob.

Studentai su negalia, dėl kokių nors aplinkybių nespėję ar negalėję pateikti prašymo per aukštųjų mokyklų nustatytus terminus, tą padaryti gali ir vėliau, tačiau parama bus skirta nuo to mėnesio, kai aukštoji mokykla pateiks papildomą sąrašą.

Projektas bus vykdomas ir studentai paramą galės gauti iki 2015 m. pavasario semestro pabaigos.

Daugiau informacijos: www.studijuoktobulek.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas