Vilniečiams veriasi naujos galimybės – atidaryti Valakampių socialinių paslaugų namai!

savarankgyvenami3

2013 lapkričio 10 dieną Valakampių socialinių paslaugų namai atidarė Savarankiško gyvenimo namus ir Trumpalaikės globos centrą (A. Kojelavičiaus g. 127).

Savarankiško gyvenimo namuose teikiama apgyvendinimo paslauga 34-iems lengvą ir vidutinę proto negalią turintiems asmenims (taip pat ir šeimoms). Jiems sudaromos namų aplinkos sąlygos ir teikiamos reikalingos paslaugos, kad jie galėtų savarankiškai tvarkyti asmeninį gyvenimą, padedant socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams. Iš pradžių socialiniai darbuotojai atlieka kiekvieno gyventojo socialinių paslaugų poreikio vertinimą, jam aktyviai dalyvaujant. Mat gyventojo nuomonė ir interesų užtikrinimas yra pirmasis ir neginčytinas Savarankiško gyvenimo namų prioritetas.

Viena vertus, siekiama, kad gyventojai kuo savarankiškiau tvarkytų savo gyvenimą, kita vertus, padedama prireikus nuvykti į gydymo įstaigą, banką, parduotuvę, gaminti valgį, tvarkyti buitį, prižiūrėti vaikus ir pan. Kadangi kiekvieno gyventojo gebėjimai ir poreikiai skirtingi, ir pagalba teikiama individualiai. Taigi darbuotojai gyventojų asmeniniame gyvenime dalyvauja tiek, kiek pageidauja patys gyventojai ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą. Dienos metu beveik visi šiuo metu gyvenantys Savarankiško gyvenimo namuose neįgalieji yra užimti: lanko mokymo centrus, dirba, mokosi profesinėse mokyklose.

Jaukią Savarankiško gyvenimo namų aplinką sukuria ne tik nauji moderniai įrengti kambariai, bet ir ypač stipri bendruomeniškumo dvasia. Gyventojai savo iniciatyva rengia atvirus diskusijų vakarus su darbuotojais. Tikra švente tampa labai laukiami gyventojų gimtadieniai, išvykos į pageidaujamus kultūrinius renginius, bendri susibūrimai. Be to, gyventojus nuolat lanko artimieji ir draugai.

Prieš atvykdami į Savarankiško gyvenimo namus proto negalios asmenys gyveno įvairiose socialinės globos institucijose, ,,glaudėsi“ tolimų giminaičių ar pažįstamų šeimose, laukdami galimybės gyventi savarankiškai. O dabar jie turi savo namus ir gali savarankiškai tvarkyti gyvenimą, padedami kvalifikuoto personalo.

Trumpalaikės globos centre vienu metu teikiamos trumpalaikės globos paslaugos 15-ai vidutinę ar sunkią proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų, kai jų šeimos nariai ar globėjai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negali jų prižiūrėti. Taigi neįgalūs asmenys turi galimybę gauti paslaugas bendruomenėje ir palaikyti ryšius su artimaisiais.

Įkūrus Trumpalaikės globos centrą sudarytos sąlygos neįgaliųjų tėvams ar globėjams turėti ,,atokvėpio atostogas“, dirbti ar grįžti į darbo rinką ramia širdimi, žinant, kad prireikus bus galima patikėti savo vaikus Trumpalaikės globos centrui.

Kviečiame visus neįgaliųjų tėvelius, globėjus, artimuosius naudotis Valakampių socialinių paslaugų namų Trumpalaikės globos centro paslaugomis.

Valakampių socialinių paslaugų namų informacija

Rukeliškių g. 44, LT-10001, Vilnius, tel. 2777838, tel. faks. 2761811, mob. tel. 867389194, el. paštas: pviltiesnamai@gmail.com, int. svetainė: http://www.viltiesnamai.lt

Informacijos šaltinis: www.viltis.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas