Vidurio amžiaus žmogaus branda – naujų galimybių pradžia

ES

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga jau 22 metus įgyvendina įvairias veiklas, kuriomis siekiama užtikrinti lygiateisį neįgaliųjų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Organizacija dalyvavo įvairiuose projektuose skirtuose žmonių su negalia integracijos į darbo rinką kaip konsultantai, vykdytojai bei tikslinių grupių atstovai, bendradarbiaudama su VšĮ „Baltic Partners for Change Management“ ir UAB „Autorinė studija“ sukūrė du mokymo filmus darbo paieškos procesų gerinimui, vykdė mokymus „Negalės etiketas“ telekomunikacijų bendrovės „Omnitel“ darbuotojams. Už šį projektą 2012 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga gavo apdovanojimą „Metų partnerystė“.

Manome, kad mūsų sukaupta patirtis suteikia galimybę efektyviausiai spręsti įvairias socialiai pažeidžiamų grupių problemas, kokybiškai įgyvendinti veiklas, pasiekti užsibrėžtus tikslus, todėl ėmėmės įgyvendinti projektą „Vidurio amžiaus žmogaus branda: naujų galimybių pradžia“, finansuojamą Europos socialinio fondo pagal priemonę „54+“ ir skirtą vyresnio amžiaus žmonių problemoms spręsti.

Nors Europos šalyse augant ekonomikai vyresnio amžiaus žmonių užimtumas šiek tiek didėja, Lietuvoje, Eurostat (2012) duomenimis, dirba vos 44,8 proc. 50 metų ir vyresnių gyventojų. Be to, mūsų šalyje vyresnio amžiaus darbuotojai yra labiausiai diskriminuojama žmonių grupė.

Dėl emigracijos ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos mažėja bendras mūsų šalies gyventojų skaičius. Todėl, įvertinus demografines tendencijas bei emigracijos mastą, vyresnio amžiaus darbuotojų potencialo išnaudojimas, jų gebėjimų ir kompetencijos didinimas, svarbus ne tik valstybės, bet ir verslo siekis. Tačiau, nors Lietuvos verslo konfederacijos, atlyginimų tyrimo agentūros ir „CV Online LT“ atlikto tyrimo duomenimis, net 49 proc. darbdavių nurodė, kad artimiausiu metu jiems reikės papildomų darbuotojų, darbdaviai labiau linkę įdarbinti jaunus specialistus, o apie vyresnio amžiaus darbuotojus net nesvarsto. Darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus darbuotojus yra neigiamas ir remiasi vyraujančiais stereotipais, kad vyresnio amžiaus darbuotojams trūksta reikiamų kompetencijų, jie turi iš sovietmečio paveldėtas vertybes ir netinkamą požiūrį į darbą. Dar sunkiau darbo rinkoje dalyvauti vyresniems neįgaliesiems, nes jie patiria dvigubą diskriminaciją – dėl amžiaus ir dėl negalios. Be to, šių gyventojų integracija sudėtingesnė, nes jie nesiekia arba negali (paprastai dėl sveikatos būklės) dalyvauti darbo rinkoje, jiems trūksta gerų pavyzdžių, kad turint negalią galima būti naudingais visuomenei per savanorišką veiklą arba persiorientuoti į kitą darbinę veiklą. Priešpensinio amžiaus žmonės jaučiasi nepajėgūs keisti turėtą specialybę ar darbo stilių.

Tam, kad pakeisti šį mąstymo modelį reikia stiprinti vyresnio amžiaus žmonių socialinius gebėjimus, ugdyti didesnį pasitikėjimą savo jėgomis. Lygiagrečiai su pilietinių gebėjimų stoka, vyresniems žmonėms trūksta informacijos apie visuomeninės veiklos ar darbo galimybes. Todėl būtų tikslinga juos išmokyti susirasti reikalingą informaciją, naudotis nemokamomis interneto paslaugomis.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, apsiimdama vykdyti projektą „Vidurio amžiaus žmogaus branda: naujų galimybių pradžia“, siekia mažinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę atskirtį, neigiamus stereotipus ir diskriminacinį požiūrį, susijusį su amžiumi, lytimi ir negalia bei sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus asmenims dalyvauti prasmingoje savanoriškoje veikloje ir įgyti naujų asmeninių, socialinių bei bendrųjų gebėjimų. Projektas ženkliai prisidės prie vyresnių žmonių situacijos gerinimo, nes suteiks naujos patirties, žinių, bendrųjų gebėjimų ir kitų kompetencijų. Kitas be galo svarbus akcentas – savanorių ugdymas, savanoriška veikla. Visos savanorius priimančios organizacijos veikia socialinėje srityje, o tai yra laukas, kuris, pasitelkus savanorius, gali sukurti pridėtinę vertę didinant socialinę įtrauktį.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos surinkta tikslinė grupė – 83 asmenys iš keturių Vilniaus apskrities savivaldybių: Vilniaus m., Elektrėnų, Trakų ir Ukmergės. Vyresni darbingo amžiaus žmonės bus įtraukiami į savanorišką veiklą, su jais vyks individualus darbas, bus įvertinti jų poreikiai bei galimybės, vykdomi mokymai, organizuojamos veiklos, skirtos bendriems gebėjimams ugdyti, šviesti ir motyvuoti.
Planuojame, kad 80 dalyvių įgis kvalifikaciją, 17 dalyvaus savanoriškoje veikloje, o 60 – bendrųjų gebėjimų mokymuose.

Tikimės, kad šio projekto pagalba tapsime atviresni, o projekto veiklos padės atrasti dalyviams tolesnį kelią į savirealizaciją. Projekto metu bus ne tik skatinamas vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas savanoriškoje veikloje bei jų gebėjimų ugdymas, bet ir stiprinama pati nevyriausybinė organizacija.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas