Tartasi dėl integralios pagalbos paslaugų tobulinimo ir tęstinumo

integralios paslaugos (4)

Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijų, Vilniaus miesto, Elektrėnų ir Trakų rajonų savivaldybių atstovų susitikime tartasi dėl bandomųjų integralios – slaugos ir globos – pagalbos namuose projektų įgyvendinimo bei integralios pagalbos ateities perspektyvų.

„Kaip rodo patirtis, tokia pagalba – kuomet slaugos ir socialinės globos paslaugos teikiamos namuose mobilių specialistų komandų, kaip vieno paslaugos tiekėjo – yra efektyvi bei ypač reikalinga ir naudinga žmogui. Dėl to tikiu, jog ateityje, pasibaigus iš Europos socialinio fondo finansuojamiems bandomiesiems projektams, bus rastas būdas šio pobūdžio paslaugas teikti ir toliau. 2014-2015 m. planuojame atlikti tyrimą, kuris padės įvertinti Integralios pagalbos plėtros programos veiksmingumą ir pritaikomumą. Įvertinus bandomųjų projektų patirtį, bus parengtas ir siūlomas integralios pagalbos organizavimo modelis visoms šalies savivaldybėms“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis.

Įgyvendinant Integralios pagalbos plėtros programą, 21-oje Lietuvos savivaldybėje įgyvendinami bandomieji projektai, kurių metu teikiamos integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos. Programa siekiama kokybiškos integralios pagalbos namuose senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, taip pat konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius, senyvo amžiaus asmenis, kūrimosi ir plėtros proveržio.

Bandomuosiuose projektuose dalyvaujančių Vilniaus miesto, Elektrėnų ir Trakų rajonų savivaldybių atstovai pristatė savo patirtį teikiant integralios pagalbos paslaugas, aptarti sunkumai, su kuriais susidurta bei projektų teikiama nauda. Anot jų, integralios paslaugos žmonių vertintinos teigiamai, jų nauda žmogui, kuriam reikalinga tokio pobūdžio pagalba, yra didelė.

Pasak susitikimo dalyvių, vertinant ateities perspektyvas, reiktų apgalvoti būdus, kaip galima būtų tobulinti teisinę bazę, jog būtų palengvinta administracinė našta bei spręsti galimus slaugos paslaugų tolesnio finansavimo klausimus, kuomet bandomieji projektai bus baigti.

Socialinės globos paslaugos, teikiamos vykdant bandomuosius projektus, ir šiuo metu yra finansuojamos iš valstybės tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams bei žmonių mokėjimo už socialines paslaugas. Tuo tarpu sveikatos priežiūros paslaugų dalis – slauga, kurią teikia minėtų mobilių komandų slaugos specialistai, kol kas nėra finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ar kitų valstybės lėšų, todėl slaugos paslaugoms teikti skiriamos Europos socialinio fondo lėšos.

Anot viceministro A. Šešelgio, ne kiekvienam neįgaliajam ar senyvo amžiaus žmogui, praradusiam savarankiškumą, stacionari globa yra būtina ir efektyvi, be to, gyvendami savo namuose senyvo amžiaus žmonės ar neįgalieji jaučiasi geriau. Tačiau tokiu atveju žmonės, kurie prižiūri ilgai ir sunkiai sergančius šeimos narius, negali išvykti iš namų, negali dirbti, tuo pačiu dingsta darbiniai įgūdžiai, prarandami socialiniai ryšiai. Tad gaunant integralią pagalbą, artimieji gali dirbti nebijodami, kad nebus kam prižiūrėti sunkiai sergančių ar neįgalių šeimos narių, o šiems nebūtina palikus namus išsikelti į slaugos ar globos įstaigas.

Planuojama, kad 2013–2015 m. laikotarpiu, kuomet bus vykdoma Integralios pagalbos plėtros programa, bus įsteigta 70 mobilių komandų, socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos bus suteiktos 840 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, apie 800 jų šeimos narių sulauks reikiamų konsultacijų.

Informacijos šaltinis: www.socmin.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas