Specialiųjų poreikių turintiems studentams teikiama finansinė parama ir vasaros atostogų metu

studentas

Valstybinio studijų fondo įgyvendinamo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ teikiamomis galimybėmis, tikslinėmis išmokomis, 520 Lt mėn., galės pasinaudoti dar daugiau Lietuvos aukštųjų mokyklų specialiųjų poreikių turinčių studentų ir vasaros atostogų metu.

2013 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naują Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Skyrimo aprašas) (aktuali aprašo redakcija paskelbta Valstybės žiniose: 2013, Nr. 57-2886). Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, Valstybinis studijų fondas patvirtino naują Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašą.

Pagal naują Skyrimo apraše nustatytą tvarką studentai prašymus gali teikti viso semestro metu, ne tik semestro pradžioje, kaip buvo iki šiol.

Aukštoji mokykla, kaip ir anksčiau, nustatyta tvarka semestro pradžioje renka studentų prašymus skirti tikslinę išmoką ir per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios teikia Valstybiniam studijų fondui studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Šiame sąraše nurodytiems studentams išmoka bus skiriama visam semestrui ir mokama nuo semestro pradžios.

Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašą, tokį prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka šių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama parama, sąrašą. Papildomą sąrašą aukštoji mokykla teikia Valstybiniam studijų fondui kiekvieną mėnesį iki 15-tos to mėnesio dienos (jei aukštoji mokykla prašymų negauna, sąrašo neteikia). Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

Ši finansinė parama skiriama studijų prieinamumui užtikrinti, prekėms ir paslaugoms, būtinoms studijų kokybei didinti, įsigyti. 2012 m. pavasario semestre šia parama pasinaudojo 591, rudens semestre – 702, 2013 m. pavasario semestre – 667 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.

Projektas bus vykdomas iki 2015 m. pavasario semestro pabaigos. Daugiau informacijos apie projektą ir prašymo formą rasite internete, adresu www.studijuoktobulek.lt.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Milda Žilėnaitė
projekto administratorė
(8 5) 255 3370
milda.zilenaite@vsf.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas