Socialinės globos paslaugos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre

raseiniu NDUC

Pastačius naują pastatą, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos sunkią negalią turintiems asmenims. Greitai bus pusė metų, kaip centre gyvena negalią turintys žmonės. Šis jų trumpalaikis laikotarpis baigiasi, o laukdami naujų gyventojų primename, kaip galima gauti naująsias „atokvėpio“ – trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai. Centre apsigyvenusiems neįgaliesiems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, pagal jo norus ir sveikatos galimybes organizuojamas dienos užimtumas. Už trumpalaikės socialinės globos paslaugas gyventojams reikia mokėti ne daugiau kaip 80 proc. savo pajamų. Šiuo metu centras turi galimybę apgyvendinti asmenis, turinčius sunkią negalią (nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis).

Sprendimą dėl dienos ar trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo priima Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vedėjas Socialinių paslaugų komisijos teikimu. Sprendimas dėl socialinės globos paslaugų skyrimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos.

Asmuo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas gali mokėti ir savo lėšomis visą nustatytą paslaugos kainą. Mokant visą kainą, vienos paros mokestis asmeniui su sunkia negalia yra 69 Lt, asmeniui be sunkios negalios – 59 Lt. Tokiu atveju Socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugų skyrimo nereikalingas ir žmogus gali būti apgyvendinamas tuojau pat (esant laisvų vietų).

Socialinės globos paslaugos – puiki galimybė žmogui, kuriam sunku pasirūpinti pačiam. Čia bus galimybė gyventi pilnavertį, kokybišką gyvenimą, gauti visas būtinas paslaugas bei specialistų priežiūrą institucijoje, tuo tarpu artimieji galės integruotis į darbo rinką, leis sau „atsikvėpti“ žinant, kad jų artimuoju bus visapusiškai pasirūpinta.

Visus, susidomėjusius naujomis Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugomis, kviečiame kreiptis į centro administraciją, kur bus suteikta visa reikalinga informacija. Mielai Jus priimsime, supažindinsime su apgyvendinimo tvarka, atsakysime į Jums kilusius klausimus.

Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro socialinis darbuotojas Rolandas Baltrušaitis

Informacijos šaltinis: www.rnduc.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas