Rekomendacijos valdžios institucijoms ir įstaigoms dėl politikos formavimo neįgalumo klausimais

Lanktinuko_DARBOTVARKE50_2_lapas

Asociacija LNF su partneriais – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos savivaldybių asociacija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – įgyvendina projektą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stipinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse“.

Projekto tikslas – stiprinti negalios NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą, skatinti NVO įsitraukimą į negalios politikos vietose planavimą bei paslaugų žmonėms su negalia teikimą.

Projekto tikslui pasiekti, vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, remiantis išsamiu Lietuvos situacijos paslaugų žmonėms su negalia srityje tyrimu bei gerąją užsienio šalių patirtimi Lietuvai adaptuotas bendradarbiavimo tarp sektorių ir negalios politikos planavimo modelis DARBOTVARKĖ 50, grįstas šiais kertiniais elementais: • Situacijos vietoje įsivertinimu (vietos žmonių su negalia bendruomenės poreikiais); • Prioritetinių tikslų įvardijimu (bendradarbiaujant vietos savivaldai bei vietos negalios bendruomenėms); • Nuosekliu veiksmų planavimu ir darbu siekiant išsikeltų visoms negalios grupėms aktualių prioritetinių tikslų.

Projekto metu buvo parengtas bendradarbiavimo modelis buvo pristatytas 20-yje šalies savivaldybių gerosios patirties sklaidos seminarų metu; jo taikymas išmėgintas praktiškai 5-iose pilotinėse savivaldybėse.

Taip pat parengtas lankstinukas, kuriame pateikta informacija apima rekomendacijas kaip efektyviai įgyvendinti modelį ir užtikrinti kokybiškus rezultatus, susijusius su paslaugų neįgaliesiems tobulinimu: pagrindiniai bendradarbiavimo tarp sektorių principai, o taip pat – negalios politikos plano rengimo etapai.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas