Pratęstas prašymų dėl paramos maistu terminas

Pradeta-dalinti-parama-maisto-produktais_imagelarge

Dėl didelių Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos apkrovų kurį laiką buvo sunkiau pateikti prašymus gauti maisto produktus, įsigyjamų iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis. Savivaldybės informuotos, kad turi teisę prašymų priėmimo terminą pratęsti nuo sausio 25 d. iki vasario 2 d.

Kur kreiptis dėl paramos maisto produktais

Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau – parama) prašymų priėmimą, gavėjų sąrašų sudarymą bei minėtos paramos dalijimą vykdo savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyrių arba vietos seniūnijų atsakingi darbuotojai.

Gyventojas, norintis gauti paramą, atvykęs į vietos seniūniją ar savivaldybės Socialinės paramos skyrių užpildys nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją. Atsakingi darbuotojai patikrins pateiktus duomenis ir informuos gyventoją apie paramos skyrimą.

Gyventojo prašymas galioja vienus kalendorinius metus, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Asmuo, nepateikęs prašymo metų pradžioje arba pasikeitus asmens situacijai metų eigoje, prašymą paramai gauti gali pateikti bet kuriuo kitu metu, tačiau toks prašymas taip pat galios iki tų metų pabaigos.

Jeigu turite klausimų dėl prašymo paramai gauti, maloniai prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos ar savivaldybės Socialinės paramos skyrių darbuotojus.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas