Patvirtinta vieninga šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarka

sveikata

Nuo gegužės 1 d. įsigalios nauja vieninga šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarka. Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymu patvirtintoje tvarkoje numatyti pacientams palankūs sprendimai – naujai prie Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (PASPĮ) prisirašiusiems pacientams šeimos medicinos paslaugos namuose bus teikiamos nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Pacientams suteikta galimybė paslaugas namuose gauti iš arti namų esančios sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios jis nėra prisirašęs.

Iki šiol galiojusioje tvarkoje buvo numatyta, kad PASPĮ vadovai patys tvirtino paslaugų namuose teikimo kriterijus ir taisykles. Skirtingos taisyklės ir kriterijai lėmė tai, kad pacientai namuose susilaukdavo nevienodų šeimos medicinos paslaugų.

Nuo gegužės 1 d. įsigaliojus naujai vieningai šeimos medicinos paslaugų teikimo tvarkai, bus užtikrintos vienodos visų pacientų galimybės sulaukti pagalbos namuose.

Naujoji tvarka numato, kad šeimos medicinos paslaugas namuose teikia šeimos, vaikų ligų, vidaus ligų gydytojai ir gydytojai chirurgai.

Paslaugos teikiamos:

  • naujagimiams;
  • sergantiems vaikams iki vienerių metų;
  • sunkų neįgalumą turintiems vaikams;
  • asmenims, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis;
  • asmenims, kuriems nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis;
  • ūmiai sutrikus judėjimo funkcijai;
  • karščiavimo metu atsiradus odos bėrimams, esant aukštesnei nei 38,5 C temperatūrai, ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

Pagal naująjį įsakymą paslaugų namuose teikimą privalo užtikrinti PASPĮ vadovas.

Informacijos šaltinis: www.sam.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas