Paramos gavėjo statusas – tik skaidrioms organizacijoms

prezidentura

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui Labdaros ir paramos, Labdaros ir paramos fondų, Viešųjų įstaigų, Asociacijų įstatymų bei Civilinio kodekso pataisas, kuriomis įtvirtinama prievolė detaliai viešinti gaunamą paramą. To nepadariusioms organizacijoms siūloma naikinti paramos gavėjo statusą.

Pataisas paskatino piktavališkas politikų vardo fondų bei valstybinių įmonių, tokių kaip „Lietuvos geležinkeliai“, piktnaudžiavimas labdara. Viešumon iškylantys atvejai atskleidė, jog neviešinama parama naudojama siekiant asmeninės naudos, interesų grupių palankumo arba politinei reklamai.

Iki šiol paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos kasmet privalėjo teikti tik apibendrintas ataskaitas apie gautą paramą. Tačiau dauguma nesilaikė ir šio reikalavimo. Iš 35 tūkst. paramos gavėjų privalomus duomenis Juridinių asmenų registrui už 2015 metus pateikė vos kiek daugiau nei 6 tūkstančiai. Iki šiol atsakomybė už veiklos viešinimo nevykdymą nebuvo numatyta.

Todėl Prezidentė siūlo įstatymu įpareigoti paramos gavėjus Registrų centrui teikti išsamias metines veiklos ataskaitas, kuriose būtų nurodyti visi paramą suteikę juridiniai asmenys ir jų skirtos paramos vertė. Visuomenė Registrų centro duomenų bazėje su organizacijų pateiktais duomenimis galėtų susipažinti nemokamai. Taip pat paramos gavėjams bus uždrausta skleisti politinę reklamą. Organizacijoms, kurios šių reikalavimų nesilaikys, Prezidentė siūlo panaikinti paramos gavėjo statusą.

Tai galiotų politikų vardo fondams, labdaros paramos fondams, asociacijoms, viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms (NVO).

Prezidentės teigimu, šios įstatymų pataisos – tai dar vienas žingsnis efektyvinant kovą su korupcija. Jas priėmus paramą gaunančių organizacijų veikla taptų skaidresnė ir atviresnė, o organizacijų veiklos ir rėmėjų išryškinimas padėtų atsekti fiktyviai veikiančius, galimai neskaidriems sandoriams panaudojamus juridinius asmenis. Pasak Prezidentės, viešumas padės užtikrinti, kad labdaros paramos gavėjo statusas priklausytų tik jo vertoms organizacijoms.

Per praėjusius metus paramos gavėjai gavo daugiau kaip 125 mln. eurų paramos. Daugiau kaip 90 proc. lėšų organizacijoms skyrė juridiniai asmenys. Vien tik dividendų valstybei nemokančios valstybinės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ neviešinama parama pernai siekė 1 mln. eurų. Žiniasklaida atskleidė, kad ši parama pasiekdavo konkrečių politikų rinkimines apygardas.

Kad veiklos viešinimas prisidėtų prie didesnio skaidrumo, sako ir NVO atstovai. Praėjusiais metais „Transparency International“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, absoliuti dauguma (82 proc.) apklaustų organizacijų atstovų mano, kad norint veikti skaidriai reikia skelbti veiklos ataskaitas. Net 77 proc. apklaustųjų teigia, kad būtina viešai įvardyti savo rėmėjus, 75 proc. pritaria ir gautų lėšų viešinimui.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas