Papildomas studentų ir personalo atstovų, turinčių specialiųjų poreikių, Erasmus mobilumo 2013–2014 m. m. finansavimas

SMPF

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas papildomam studentų ir personalo atstovų, turinčių specialiųjų poreikių, Erasmus mobilumo 2013–2014 m. m. finansavimui.

Paraiškas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų: studentai, atrinkti Erasmus studijoms, praktikai, EILC kursams; personalo atstovai, vykstantys į Erasmus dėstymo, mokymosi vizitus; studentai, dėstytojai, dalyvaujantys Intensyviose programose.

Vadovaujantis 2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veikloje yra neįmanomas.

Papildomo finansavimo skyrimas išlaidoms, kylančioms dėl specialiųjų poreikių, padengti vertinamas kiekvienu atveju atskirai ir turės būti pagrįstas realiai patirtomis išlaidomis. Papildoma dotacija gali apimti ir lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidas, jei tai pagrįsta. Teikiant paraišką papildomai dotacijai prašome vadovautis papildomos dotacijos asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, skyrimo 2013–2014 m. m. tvarka.

Paraiškų formos:

  1. Studentams, turintiems specialiųjų poreikių;
  2. Personalo atstovams, turintiems specialiųjų poreikių.

SVARBU:

  1. Būtina atsakingai ir išsamiai atsakyti į visus paraiškoje esančius klausimus bei realiai pagrįsti prašomo papildomo finansavimo dydį.
  2. Jei bus užpildytos ne visos paraiškos dalys, joje esantys klausimai – paraiška bus netinkama.
  3. Jei kartu su paraiška bus pateikti ne visi 10 punkte nurodyti dokumentai, taip pat jei dokumentai bus pateikti vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas / praktiką / dėstymo / mokymosi vizitą – paraiška taip pat bus netinkama.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2014 m. balandžio 30 d. (pašto antspaudo data) adresu:

Aukštojo mokslo programų skyriui Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, Vilnius LT-01112

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas / praktiką arba dėstymo / mokymosi vizitą.

Galimas Erasmus mobilumo veiklos laikotarpis: 2013 m. birželio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Papildomos informacijos apie asmenų su negalia mobilumą rasite:

Aukštojo mokslo prieinamumo vadovo (The Higher Education Accessibility Guide) duomenų bazės interneto svetainėje adresu www.european-agency.org/about-us. Šioje svetainėje pateikta informacija apie asmenų, turinčių negalią, rėmimo paslaugas Europos valstybėse.
LINK (Learning Inclusively Network + Know-how) interneto svetainėje adresu http://www.thelinknetwork.eu/.
Kilus klausimams, prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Irmą Vyšniauskienė tel. (8 5) 249 8189 arba e. paštu irma.vysniauskiene@smpf.lt.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas