NVO sektoriaus darbuotojų ir savanorių mokymai – kokybiškos socialinės paslaugos

Logo

Pradedama keturis mėnesius truksiantis intensyvus mokymų ciklas NVO sektoriaus darbuotojams ir savanoriams. Mokymai vyksta projekto “Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei” rėmuose, kurį įgyvendina VšĮ „Taikomosios politikos institutas“. Projektas yra finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

Mokymų medžiaga ir turinys orientuotas į kasdienes, rutinines NVO sektoriaus darbuotojų funkcijas, kurie jas atlieka įgyvendindami savo veiklas bei skirti suteikti naujų kompetencijų, kurių trūkumas stabdo NVO sektoriaus plėtrą, mažina teikiamų socialinių paslaugų kokybę, kas drauge sudaro kliūtis ir konkurencinės aplinkos atsiradimui. Taigi mokymu metu įgytos žinios bus panaudojamos praktikoje, o tai pagerins pareiškėjo bei kitų NVO institucinius gebėjimus ir padidins jų konkurencingumą rinkoje. Tikimės, kad tai lems ir geresnių bei įvairesnių socialinių paslaugų teikimą bendruomenei.

Mokymų metu bus naudojami įvairūs mokymo metodai, per netiesiogines veiklas skatinantys mokymų dalyvių kūrybiškumą, didinant jų atsakomybės jausmą, pilietiškumą, lygiavertę partnerystę, toleranciją, aktyvumą ir pan. Mokymų metu bus skirta laiko keitimuisi dalyvių praktika, kasdieninėmis problemomis, jų sprendimo būdais, veiklos metodais ir pan.

Mokymų ciklo temos:

Veiklos ir plėtros strategijos rengimas Verslo ir plėtros planų rengimas Projektų valdymas ir įgyvendinimas Viešieji ryšiai; efektyvus bendradarbiavimas su žiniasklaida; e-sklaida Komandos formavimas, motyvavimas ir laiko planavimas Krizių ir konfliktų valdymas Viešasis kalbėjimas, efektyvus pokalbis ir kūrybiškumas Efektyvios kainodaros sudarymas Efektyvios rinkodaros formavimas Viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas Fondoieška Finansų ir piniginių srautų valdymas Sutarčių teisė ir teisinė – administracinė kalba Valstybės ir savivaldos institucijų funkcijų pasiskirstymas ir įgaliojimai

Mokymai vyks 10 Lietuvos miestų š.m. sausio – gegužės mėnesiais.

Norinčius tapti mokymų dalyviais ir įgyti kompetencijų, reikalingų kasdieninėje NVO veikloje, kviečiame rašyti el.paštu milda@taikomojipolitika.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas