Nuo liepos 1-osios sujungiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos

FB-KV04429

Seimas priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotas pataisas, leisiančias penkias savarankiškai veikiančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybas didžiuosiuose miestuose sujungti įsteigiant vieną centrinę instituciją. Toks sprendimas leis efektyviau organizuoti teisinės pagalbos teikimą gyventojams taupant valstybės lėšas.

Šios Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pataisos įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d.

„Įsteigus vieną centrinę instituciją, gyventojų, kuriems reikalinga teisinė pagalba, interesai tikrai nenukentės. Bus ekonomiškiau naudojamos valstybės lėšos, o pagalba gyventojams taps kokybiškesnė“, – pažymi teisingumo ministras J. Bernatonis.

Iki šiol teisinės pagalbos užtikrinimą koordinuojant penkioms savarankiškoms institucijoms ne visada vienodai taikomi valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, sudėtinga planuoti ir proporcingai paskirstyti valstybės biudžeto asignavimus, užtikinti jų racionalų panaudojimą, statistinių duomenų surinkimą.

Centrinė įstaiga ir toliau turės teritorinius padalinius Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, todėl nepatogumų žmonėms, kuriems reikalinga teisinė pagalba, toks veiklos reorganizavimas nesukels.

Nesikeis ir tarnyboje dirbančių žmonių skaičius, tačiau centralizuotai valdant visas bendrąsias funkcijas, tokias kaip veiklos planavimas, finansų valdymas, viešieji prikimai, personalo administravimas ir t.t., bus racionaliau paskirstytas darbo krūvis, todėl teritoriniuose padaliniuose dirbantys darbuotojai galės skirti daugiau dėmesio aptarnaujant gyventojus. Be to, sumažės vadovaujančias pareigas užimančių asmenų skaičius, kuris šiuo metu santykinai yra per didelis.

Priėmus įstatymo pataisas, atsisakyta tarnybų patariamosios institucijos – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kolegijos, kurios veikla, atsižvelgiant į siūlomą reorganizavimo modelį, tapo nebeaktuali, nes klausimus, susijusius su pavestų funkcijų tinkamu vykdymu, galės spręsti centrinė institucija.

Taip pat patikslintos Įstatyme nustatytos advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pareigos dėl informacijos pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, siekiant išvengti galimo interesų konflikto.

Informacijos šaltinis: www.tm.lt