Nuo 2016 metų sausio 1 dienos – nauji šalpos išmokų dydžiai

eurai

Nuo 2016 metų sausio 1 d. padidinus valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį (toliau – BPD) iki 112 Eur (buvo 108 Eur) pasikeitė mokamų šalpos išmokų dydžiai. Dabar jie yra:

Šalpos pensijos neįgaliems vaikams, kai nustatytas:

– sunkus neįgalumas — 224,00 Eur (2 BPD);
– vidutinis neįgalumas — 168,00 Eur (1,5 BPD);
– lengvas neįgalumas — 112,00 Eur (1 BPD).

Asmenims, pripažintiems neįgaliais iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai:

– netekus 75-100 proc. darbingumo — 224,00 Eur (2 BPD);
– netekus 60-70 proc. darbingumo — 168,00 Eur (1,5 BPD);
– netekus 45-55 proc. darbingumo — 84,00 Eur (0,75 BPD).

Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių arba pripažintiems neįgaliais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų amžiaus (neturintiems reikiamo darbo stažo):

– netekus 75-100 proc. darbingumo (I grupė) — 112,00 Eur (1 BPD);
– netekus 60-70 proc. darbingumo (II grupė) — 100,80 Eur (0,9 BPD);
– sukakus senatvės pensijos amžių — 100,80 Eur (0,9 (BPD).

Šalpos našlaičių pensijos — 56,00 Eur (0,5 BPD) kiekvienam mirusio asmens vaikui, tačiau ne daugiau kaip 168,00 Eur (1,5 BPD), kai teisę gauti šią pensiją turi 4 ar daugiau mirusiojo vaikų.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos — 280,00 Eur (2,5 BPD).

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos:

1. neįgaliems vaikams, kai nustatytas:

– sunkus neįgalumas — 112,00 Eur (1 BPD);
– vidutinis neįgalumas — 56,00 Eur (0,5 BPD).

2. asmenims, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo:

– netekus 75-100 proc. darbingumo — 112,00 Eur (1 BPD);
– netekus 60-70 proc. darbingumo — 56,00 Eur (0,5 BPD).

3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių — 56,00 Eur (0,5 BPD).

Šalpos kompensacijos — 168,00 Eur (1,5 BPD).

Šalpos pensijos, paskirtos iki 2004-04-01 už neįgalaus asmens slaugą namuose — 44,03 Eur (2004 m. kovo mėnesio galiojusio BPD).

Socialinės pensijos, paskirtos iki 1995-01-01:

– 59,78 Eur (pradinis dydis iki indeksacijų pradžios – 80,39 Lt);
– 62,52 Eur (pradinis dydis 84,14 Lt);
– 65,62 Eur (pradinis dydis 88,33 Lt);
– 71,87 Eur (pradinis dydis 96,70 Lt).

Šalpos išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, todėl naujo dydžio išmokos už sausio mėn. bus mokamos vasario mėn.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas