NRD įvyko susitikimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos projekto

NRD susitikimas

Š. m. vasario 26 d. 9 val. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytas pirminis naujos specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos projektas. Pristatymą parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja E. Čaplikienė ir pavaduotoja D. Zabarauskienė.

Siekiant tiksliau įvertinti asmeniui reikalingos slaugos ir pagalbos (priežiūros) apimtį siūloma nustatyti asmens funkcionavimo lygmenį. Būtų nustatyti 4 lygmenys, atsižvelgiant į asmens savarankiškumo suvaržymą. Lygmuo nustatomas vertinant asmens sveikatos būklę ir dėl jos bei dėl nepalankių aplinkos veiksnių atsiradusius specialiuosius poreikius. Tikslinė kompensacija automobiliui būtų nustatoma pagal atskirus kriterijus kaip atskiras specialusis poreikis.

Po pristatymo vyko aktyvi diskusija tarp susitikimo dalyvių: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento ir neįgaliųjų organizacijų atstovų.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas