Neveiksniems ir ribotai veiksniems asmenims – svarbios naujovės

teisingumo ministerija

Nuo Naujųjų metų, kuomet įsigalios Seimo priimtos pataisos, leisiančios užtikrinti, kad tūkstančiai psichinę negalią turinčių asmenų gautų reikiamą pagalbą, keisis ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre tvarkomi duomenys. Šio registro nuostatų pakeitimo pataisoms pritarta Vyriausybės posėdyje.

Teisingumo ministerijos ir Seimo priimtomis pataisomis įtvirtina, kad veiksnumas galėtų būti ribojamas bet kokį psichikos sutrikimą turintiems asmenims, tačiau tik tose srityse, kuriose teismas, remdamasis sveikatos priežiūros įstaigų bei socialinių darbuotojų išvadomis, pripažintų tokį ribojimą šiam asmeniui būtinu.

„Tai leis užtikrinti, kad asmuo reikalingus sprendimus teismo nustatytose srityse priims su rūpintojo sutikimu, o kitose srityse galės veikti savarankiškai. Toks reguliavimas asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, atžvilgiu neskatins pasirinkti didesnės asmens veiksnumo ribojimo priemonės – asmens pripažinimo neveiksniu“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Nuo Naujųjų metų Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, kurį tvarko Centrinė hipotekos įstaiga, bus pateikiami duomenys apie išankstinius nurodymus. Toks nurodymas būtų naudingas, pavyzdžiui, tada, kai asmeniui, kuris išankstinio nurodymo pateikimo metu yra veiksnus, dėl progresuojančios ligos ar kitų aplinkybių ateityje veiksnumas gali būti apribotas.

Išankstiniame nurodyme žmogus galėtų nurodyti asmenis, kuriuos pageidautų, kad teismas skirtų ar neskirtų globėjais (rūpintojais); išreikšti nuomonę dėl apgyvendinimo globos institucijoje; pateikti nurodymus, kaip turėtų būti tvarkomi su jo turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimu susiję klausimai. Išankstinį nurodymą asmuo galės bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar panaikinti.

Taip pat šiam registrui bus teikiami duomenys apie žmonių, kuriems dėl psichikos sutrikimų ar kitų priežasčių sudėtinga priimti geriausiai jų interesus atitinkančius sprendimus, sudarytas sutartis su pilnamečiu veiksniu fiziniu asmeniu, kuriuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant sprendimus tam tikrose gyvenimo srityse.

Tokios sutarties, kurią tvirtintų notaras, pagrindu teikiama pagalba galėtų apimti, pavyzdžiui, sprendimo priėmimui reikalingos informacijos rinkimą, informacijos pateikimą asmeniui, galimų sprendimų alternatyvų nurodymą ir jų rezultatų aptarimą.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie neveiksnius bei ribotai veiksnius asmenis, nepilnamečius nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos, taip pat šių asmenų rūpintojus ir globėjus.

Šio neviešo registro duomenų naudojimas padeda išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir tvirtinimo, siekiant apsaugoti neveiksnių asmenų interesus bei įsitikinti, kad jiems teisingai atstovaujama, be to, registro duomenys naudojami ir nustatant neveiksnių asmenų globėjus ir rūpintojus.

Informacijos šaltinis: www.tm.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas