Neįgaliųjų organizacijos nerimauja dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos ateities

gargzdai

Š. m. birželio 30 d. Lietuvos neįgaliųjų skėtinių organizacijų vadovai nerimaudami dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos ateities pateikė kreipimąsi LR prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Skėtinių Lietuvos neįgaliųjų organizacijų vadovai, Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM nariai, yra labai sunerimę dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybės netikėto sprendimo nepratęsti darbo sutarties su Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktore Genovaite Paliušiene nuo š.m. liepos 1 d. Gerb. G. Paliušienė yra viena iš geriausiai neįgaliųjų problematiką ir reikalus išmanančių specialistų Lietuvoje, turinti strateginį mąstymą ir sisteminį požiūrį į vykstančius socialinius pokyčius, tampriai bendradarbiaujanti su neįgaliųjų organizacijomis, todėl organizacijas stebina, kad visai nevertinami tokią didelę patirtį turintys Valstybės tarnautojai.

Neįgaliųjų organizacijų atstovai išreiškė nerimą ir dėl paties Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM ir Neįgaliųjų reikalų tarybos likimo.

Neįgalieji yra ypač jautri visuomenės dalis, todėl bet kokie staigūs pokyčiai, nepasitarus su neįgaliųjų bendruomene, kelia didelį nerimą dėl ateities: yra daug pradėtų ir nebaigtų darbų tiek dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos ir priemonių plano, tiek dėl ratifikuotos JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ir dalyvavimo stebėsenoje, pradėto deinstitucionalizacijos proceso ir pan. Šiuos darbus reikia tęsti ir daryti veikiant kartu, pasitarus, be didelių stresų ir chaoso. Dabar gi laukia nežinia: ar ateis specialistas, išmanantis šią sritį ir norintis tęsti pradėtas reformas, ar bus į „šiltą“ kėdę pasodintas reikalingas partijos bičiulis?

Kreipimąsi pasirašė: Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė Roma Klečkovskaja, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Sigitas Armonas, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas