Neįgaliųjų judėjimas ragina Lietuvos valdininkus ES Fondus naudoti efektyvioms struktūrinėms priemonėms

euro

Lietuvos neįgalieji atkreipia dėmesį, kad praėjęs ES programavimo laikotarpis nelėmė jokių esminių teigiamų struktūrinių pokyčių neįgaliųjų socialinės apsaugos sistemoje, o tik padidino valstybės įsipareigojimus ir finansinę naštą. Iki šiol tiek ES struktūrinės, tiek valstybės biudžeto lėšos buvo investuojamos į seną, atgyvenusią sovietinę institucinės globos sistemą ir atsisakoma esminių reformų šioje srityje. To pasekoje išliko labai rimti socialiniai padariniai, didėja finansiniai sunkumai ir įsipareigojimai valstybei išlaikyti sistemą ir nuo jos priklausomus asmenis.

Dėl iki šiol įgyvendinamos politikos ir struktūrinių lėšų investavimo klaidų buvo finansuotos ilgalaikės socialinės globos įstaigų statybos ir renovacijos darbai, t.y. 60 285 888 Lt (LR biudžeto lėšos pagal Investicijų programą 2004-2011 metams) ir 42 987 360 Lt (Europos struktūrinės lėšos 2004-2011 metams) iš viso 103 273 248 Lt. Dar 147 987 008 Lt (iš jų 125 992 672 Lt Europos struktūrinės lėšos) bus skirti renovuoti ir statyti naujas ilgalaikės globos įstaigas neįgaliesiems per 2011-2015 metų laikotarpį. Turime pažymėti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 33 valstybinėse socialinės globos įstaigose suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir jaunimui su negalia bei specialisuotuose socialinės globos namuose 2013 m. gruodžio 31 d. gyveno 6689 asmenys.

Per visą Europos struktūrinių fondų skiriamų Lietuvai investicijų laikotarpį, į kiekvieną globos namų gyventoją buvo investuota po ~37 500 Lt “kietųjų investicijų”. Be to, globos namų išlaikymui (per įvairias programas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimus kasmet skiriama ~ 180 000 000 Lt – 190 000 000 Lt. ( ~ 26 900 Lt – ~28 400 Lt vienam asmeniui).

Būtina pažymėti, kad tokių sistemų finansavimo daugelyje Europos šalių atsisakyta buvo jau prieš 40 metų. Tai sutaupė tų šalių pinigus ir pagerino socialinį kontekstą. Tačiau Lietuvoje atkakliai siekiama išlaikyti senąją sistemą, renovuojamos globos namų sienos ir sistema ruošiama licenzijavimui, kas užsuks morališkai pasenusias ir atgyvenusias institucijas dar ne vienam dešimtmečiui.

Tai prarastas laikas ir pinigai, su kuriais galima buvo sudaryti sąlygas neįgaliesiems gyventi bendruomenėje ir tapti mokesčių mokėtojais, skatinti ekonomikos augimą.

Neįgaliųjų judėjimas ragina lietuvos valdininkus Europos struktūrinius fondus naudoti efektyvioms struktūrinėms priemonėms. Šiandien, balandžio 4 d. Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai susitiks su Finansų ministru Telšiuose trumpai pristatyti neįgaliųjų poziciją ES lėšų panaudojimo struktūrinėms tikslingoms investicijoms.

Informacijos šaltinis: www.lnf.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas