Neįgalieji ir jų atstovai palankiai vertina mokslininkų siūlomas socialinio draudimo naujoves

socialinis modelis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko šiuo metu svarstomo socialinio modelio pensijų ir skurdo mažinimo klausimų pristatymas neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms. Neįgaliųjų ir jų atstovų teigimu, siūlomi pakeitimai geriau atlieptų jų poreikius nei dabartinis reglamentavimas.

Pagrindines socialinio modelio naujoves pristatinėję jų regėjai mokslininkai profesorius Tomas Medaiskis ir profesorius Romas Lazutka daugiausiai klausimų sulaukė apie planuojamą pensijų sistemos pertvarką.

Numatoma padaryti pensijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką atviresnę ir palankesnę būsimiesiems pensininkams. Nuspręsta nustatyti automatinį pensijų indeksavimą – pensijų rodiklius (bazinė pensija, apskaitos vieneto vertė) kasmet automatiškai indeksuoti pagal įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuotą indeksavimo koeficientą, kurio dydis priklausytų nuo darbo užmokesčio fondo augimo per kelerius metus. Be to, vietoj dabar galiojančio suvidurkinto asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento įvesti apskaitos vienetų sistemą. Darbuotojai matys, kaip jų mokamos įmokos kaupia jiems pensiją. Kuo daugiau sumokės, tuo didesnės pensijos galės tikėtis ateityje.

Neįgalieji ir jų atstovai taip pat teigiamai atsiliepė apie planuojamus pakeitimus nustatant netekto darbingumo pensijas. Numatoma panaikinti dabartinį netekto darbingumo pensijų dydžių nustatymo trūkumą, kai esant nedideliam netekto darbingumo procentų skirtumui, pensijos dydis radikaliai mažėja (asmens, turinčio 55 procentus netekto darbingumo, pensija yra du kartus mažesnė, nei asmens turinčio 60 procentų netekto darbingumo). Projekte siūloma, jog netekto darbingumo pensijų dydis nuosekliai priklausytų nuo darbingumo lygio (kas 5 %). Pasak neįgaliųjų ir jų atstovų, tokie pensijų sistemos pakeitimai leistų gauti tolygesnes pensijas.

Šiuo metu socialinį modelį sudarantys teisės aktų projektai yra pateikti suinteresuotoms institucijoms suderinti. Toliau jie bus svarstomi Vyriausybėje, o šiai pritarus, bus teikiami Seimui.

Informacijos šaltinis: www.socmin.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas