LŽNS asocijuotų narių materialinės bazės stiprinimas, duomenų bazės diegimas

DSC_0117

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos paprojektį ,,Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas , taikant progresyvias metodikas“ , Lietuvos žmonių su negalia sąjunga pradėjo diegti kompiuterizuotą paslaugų gavėjų duomenų bazę.

Lig šiol LŽNS asocijuoti nariai duomenis apie paslaugų gavėjus ir suteiktas paslaugas dažniausiai fiksuodavo žurnaluose ar pačių sukurtose duomenų bazėse. Dėl to padidėdavo darbo ir laiko sąnaudos.

Sprendžiant šią problemą 18 LŽNS asocijuotų organizacijų aprūpinti naujais kompiuteriais ir devyniolikoje nevyriausybinių organizacijų jau diegiama kompiuterizuota paslaugų gavėjų duomenų bazė. Ši programa suteiks galimybę klasifikuoti klientus pagal įvairius požymius bei bus galima atlikti jų paiešką. Programa leis surasti visą informaciją apie darbą su klientu: kontaktus, kliento paklausimus ir prašymus, gautas paslaugas, poreikius, būtiną pagalbą ir interesus. Informacijos kaupimas, sisteminimas ir analizė suteiks galimybę inicijuoti maksimaliai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams paslaugas, pagal konkrečius asmenų pageidavimus.

LŽNS 2 darbuotojai jau pradėjo organizuoti mokymus LŽNS asocijuotų organizacijų darbuotojams, kurių metu bus supažindinama su programa ir jos teikiamomis galimybėmis. Taip pat numatoma per artimiausius 2 mėnesius centro atstovus individualiai apmokyti naudotis programa: kaip įvesti duomenis, atlikti sukauptų duomenų analizę ir kita. Taip pat vieną kartą per savaitę po 4 val. 12 mėnesių teikti konsultacijas telefonu.

Įsigyta įranga sustiprins materialinę bazę, pagerins paslaugų gavėjų aptarnavimo kokybę, padės efektyviau naudoti turimus resursus.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas