LŽNS asocijuotų narių finansinio savarankiškumo ir verslumo ugdymas

LSBP logo

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga dalyvauja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programoje ir vykdo projektą „Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas“.

Didžioji dalis LŽNS asocijuotų narių yra mikro organizacijos turinčios 3-5 darbuotojus ir komandą savanorių. Tokiose organizacijose, kur yra silpnos organizacinės sistemos ir struktūros, itin didelis vaidmuo tenka vadovui, jo asmeniniam sugebėjimui pasitelkti, motyvuoti ir administruoti personalą. Itin dažnai dėl prastos vadybos, lyderio stokos, netinkamos lyderystės organizacijos neauga, jos tampa angažuotomis, uždaromis, vykdančiomis vienintelio vadovo tikslus ir modelius. Nevyriausybinių organizacijų vadovai, siekdami nuoseklios ir ilgalaikės organizacijos plėtros didele dalimi turi iš esmės pakeisti savo supratimą apie nevyriausybinės organizacijos finansinių srautų ir resursų valdymą. Ilgametis prisirišimas prie vieno ar kelių pagrindinių finansavimo šaltinių paverčia nevyriausybines organizacijas stipriai priklausomomis nuo išorinių veiksnių ir aplinkybių, tokios organizacijos negali lanksčiai reaguoti į aplinkos bei savo klientų pokyčius, gyvena trumpalaikėmis prognozėmis.

Todėl bus organizuoti „LŽNS asocijuotų narių finansinio savarankiškumo ir verslumo ugdymas“ 18 asocijuotų narių ir 5 filialų vadovų mokymai, kuriuos praves aukšto lygio savo srities specialistai. Numatomi du 16 valandų (2 darbo dienos po 8 valandas) seminarai po 12 žmonių kiekviename. 2013 m. balandžio 15-16 d. (I grupė) ir 2013 d. balandžio 29-30 d. (II grupė). Vieno praktinio seminaro metu numatomos 3 temos: 1. Finansinis savarankiškumas ir lėšų pritraukimas – nevyriausybinių organizacijų vadovai sužinos finansinių šaltinių diversifikavimo galimybes ir naudas, išmoks strategiškai planuoti organizacijos veiklas bei biudžetus, supras finansų valdymo, paremto ne likučio skaičiavimu (projektinis valdymas), o pajamų ir išlaidų santykio principus, kas itin aktualu planuojant gauti pajamų iš paslaugų teikimo. Dalyviai įgis praktinių žinių ir įgūdžių pritraukti skirtingus paramos šaltinius. 2. Socialinių paslaugų rinkodara ir inovacijos – nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas vadovams bus pateikti sėkmingi socialinių paslaugų teikimo Lietuvoje ir užsienio šalyse pavyzdžiai, praktiniai atvejai bus analizuojami siekiant atpažinti esminius socialinių paslaugų kokybės kriterijus. Dalyviai susipažins su paslaugų rinkodaros sąvokomis, išmoks parengti savo organizacijos teikiamų paslaugų rinkodaros planą. Taip pat dalyviams bus pristatyta pokyčių ir inovacijų reikšmė, „Žydrųjų vandenynų“ metodas praktiniam inovacijų kūrimui. 3. Vadybos psichologija ir projektų vadybos pagrindai – dalyviai susipažins su skirtingais vadovų psichologiniais tipais, identifikuos savo savybes ir išmoks praktiškai pritaikyti konkrečiai situacijai tinkamiausią savo individualaus elgesio modelį. Vadovai analizuodami praktinius pavyzdžius susipažins su darbuotojų motyvavimo mechanizmais ir priemonėmis. Taip pat mokymų metu bus analizuojami projektų vadybos principai, rizikos ir sėkmingos vadybos kriterijai. Diskusijų metu bus identifikuojami projektų kritiniai taškai, ieškoma sprendimo taktikų.

Mokymų dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas mokymų metu finansuojamas iš projekto lėšų.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas