Lietuvos neįgaliųjų draugija kviečia į seminarą „Meno mėgėjų kolektyvų vadovų profesinių įgūdžių tobulinimas“

muzika

Muzika – bene emocionaliausias asmenybės raiškos būdas, dvasinės atgaivos, bendravimo bei terapijos priemonė.

Lietuvos neįgaliųjų draugija jau ne vieną dešimtmetį plėtoja meninę ir kūrybinę neįgaliųjų veiklą, skatina ir remia neįgaliųjų muzikinių kolektyvų kūrimąsi, jų ugdomąją, koncertinę veiklą, taip siekdama keisti visuomenės požiūrį į negalios ištiktuosius, pristatant juos visuomenei kaip aktyvius, lygiaverčius bendruomenės narius – kūrėjus. Siekdami kelti meno kolektyvų profesionalumą, suteikti galimybę meno vadovams pabendrauti, pasidalinti patirtimi, numatėme organizuoti 2 dienų trukmės profesinių įgūdžių tobulinimo seminarą: „Meno mėgėjų kolektyvų vadovų profesinių įgūdžių tobulinimas“.

Seminarui vadovaus Romualdas Martinkėnas – kompozitorius, turintis didelę patirtį vokalinės muzikos konkursuose, festivalių vertinimo komisijose, vadovaujantis Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vaikinų dainavimo studijai, akompanuojantis Kauno VMLR mergaičių chorui „Lyra“, bei dėstantis chorinį dirigavimą. Seminaro vadovas parengs mokymų programą, įvairias kūrybines užduotis, praves teorinius ir praktinius užsiėmimus. Mokymų metu įgytas žinias kolektyvų vadovai galės pritaikyti praktikoje rengiant kolektyvų menines programas, dalyvaujant kultūrinėje bei koncertinėje veikloje vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose ir šventėse.

Kolektyvų vadovams bus suteiktas apgyvendinimas ir maitinimas.

Seminaras vyks gegužės 24-25 dienomis, Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale. Adresas: Slabada, Ukmergės rajonas.
Registruotis iki šių metų balandžio 28 dienos.
Registruojantis privalu nurodyti: organizacijos pavadinimą(jei vadovas iš konkrečios organizacijos), meno vadovo vardą, pavardę, darbo patirtį- kiek metų vadovauja meno kolektyvui ir kontaktinį telefoną.

Iškilus klausimams, kreiptis el. paštu: kristina@draugija.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas