Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas pradeda bendradarbiauti žmonių su negalia įdarbinimo srityje

disabled

Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas pradeda bendradarbiauti žmonių su negalia įdarbinimo srityje, siekdami, kad prioritetas būtų teikiamas atvirai darbo rinkai, o ne segregacinio tipo įmonėms. Šiuo metu valstybės lėšos yra neproporcingai nukreipiamos į socialines įmones, kurios neužtikrina visavertės žmonių su negalia integracijos, tuo metu parama įsidarbinti atviroje darbo rinkoje visiškai neatitinka poreikio.

Per praėjusius metus socialinės įmonės, įdarbinančios apie 7000 darbuotojų su negalia gavo 24 milijonus eurų subsidijų, o darbdaviams atviroje darbo rinkoje, įdarbinantiems apie 40 tūkstančių žmonių su negalia, buvo skirta maždaug 4.5 milijonų eurų. Tai yra akivaizdi paramos disproporcija vertinant įdarbintų žmonių skaičių.

„Darbdaviai susiduria su darbo jėgos trūkumu, be to, dalis siekia būti socialiai atsakingi, todėl žmonės su negalia labai rekalingi kaip darbuotojai, bet ne visi darbdaviai gali sau leisti įdarbinti individualių poreikių turintį žmogų, todėl padėtų valstybės parama ar paskatinimas“ – teigia Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas. Užimtumo fondas, teikiantis paramą neįgaliesiems įsidarbinti atviroje darbo rinkoje, visiškai neužtikrina esamo poreikio. Tuo metu socialinės įmonės pagal įstatymą gauna subsidijas už kiekvieną darbuotoją su negalia ir dar naudojasi mokesčių lengvatomis bei pirmenybe viešųjų pirkimų konkursuose. Pasak D.Arlausko, susidariusi situacija yra nesąžininga ir neteisinga tiek žmonių su negalia, tiek ir verslininkų atžvilgiu, nes riboja neįgaliųjų pasirinkimą ir iškreipia konkurenciją.

„Mes labai džiaugiamės Lietuvos darbdavių konfederacijos pozicija dėl žmonių su negalia įdarbinimo. Visada pasisakėme būtent už atvirą darbo rinką, kur žmonių su negalia integracija yra pati realiausia“ – sako 15 didžiųjų negalios organizacijų jungiančios Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas prezidentė Dovilė Juodkaitė. Socialines įmones neįgaliųjų organizacijos mato kaip erdvę sunkiausios negalios žmonėms, kurie atviroje darbo rinkoje neprisitaikytų. Šiuo metu socialinėse įmonėse daugiausiai dirba lengvos ir vidutinės negalios žmonės, o darbuotojai su sunkia negalia sudaro vos apie 4 proc.

Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas pasirašo bendradarbiavimo sutartį, kurioje numato išvien dirbti siekdami didesnės paramos žmonių su negalia įdarbinimui atviroje darbo rinkoje ir drauge skatinti socialinio verslo galimybes bei visokeriopą žmonių su negalia integraciją.

Informacijos šaltinis: http://www.darbdaviai.org

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas