Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos 13 str. įyvendinimo

teisine-pagalba2

Prašome pateikti informaciją, apie tai, su kokiomis praktinėmis ir teisinėmis problemomis susiduriama užtikrinant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 13 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.

13 straipsnis. Teisė į teisingumą
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina veiksmingą neįgaliųjų teisę į
teisingumą lygiai su kitais asmenimis, įskaitant procesinių ir pagal amžių tinkamų sąlygų
sudarymą, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė kaip tiesioginiams ir netiesioginiams dalyviams, ir kaip liudytojams, veiksmingai dalyvauti visuose teisiniuose procesiniuose santykiuose, įskaitant ikiteisminį tyrimą ir kitus ikiteisminius ginčų nagrinėjimo etapus.
2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, siekdamos padėti užtikrinti neįgaliesiems
veiksmingą teisę į teisingumą, remia atitinkamą teisingumo įgyvendinimo ir užtikrinimo
sistemos darbuotojų, įskaitant policijos ir kalėjimų darbuotojus, mokymą.

Kviečiame užpildyti apklausos anketą, kurios tikslas yra surinkti duomenis ar užtikrinamas teismo prieinamumas, pasiekiamumas, neįgaliojo teisių autonomiškumas, tinkamas neįgaliųjų atstovavimas teisme, teisinės pagalbos (konsultacijų) prieinamumas, teisės būti išklausytam teisme realizavimas, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą neveiksnumo nustatymo ir kitose bylose užtikrinimas, teisės į apeliaciją, gestų kalbos vertėjai ir kt.). Svarbi bet kokia kita informacija, kurią manytumėte reikalingą aptarti, ar būtų galimi kiti problemų sprendimų būdai.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas