Kauno Vytauto Didžiojo Universitetui įteiktas “Draugiškas neįgaliesiems ženklas”

draugiskas neigaliesiems

Gegužės 20 d. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, įgyvendindama projektą “Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“ įvertino Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto pastangas ne tik pritaikyti infrastruktūrą, bet ir paslaugas neįgaliesiems. VDU yra pirmoji organizacija Lietuvoje, kuriai suteiktas “Draugiškas neįgaliesiems” ženklas.

“Draugiškas neįgaliesiems” ženklas – tai visos sistemos, siekiančios skatinti organizacijų atvirumą neįgaliesiems dalis. Įgyvendinama projektą Lietuvos žmonių su negalia sąjunga sukūrė klientų su negalia aptarnavimo standartą bei parengė jo diegimo metodiką. Klientų su negalia aptarnavimo standarto tikslas – padėti organizacijoms sistemingai ir adekvačiai pritaikyti paslaugų teikimo procesus ir klientų aptarnavimo tvarkas taip, kad asmenys su negalia jaustųsi lygiaverčiais visuomenės nariais.

Aplinkos ir paslaugų infrastuktūros pritaikymas asmenims su negalia slepia didelį augimo potencialą. Didžiosios Britanijos Surrey universitete atlikta studija parodė, kad ES turizmas kasmet netenka 142 milijardų eurų dėl to, kad trūksta infrastruktūros bei paslaugų keliautojams, turintiems specialiųjų poreikių: vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, šeimoms su mažamečiais vaikais ar kt. Įvertinta, kad jei Europos turizmo objektai ir lankytinos vietos atitiktų Universalaus dizaino principus ir būtų prieinamos visiems, paklausa kasmet išaugtų 44%, kas leistų sukurti 3.4 mln. naujų darbo vietų. Projektas „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“ yra iš dalies finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondo.

 

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas