Jonas Ruškus buvo išrinktas į JT Neįgaliųjų teisių komitetą

jonas ruškus

VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Socialinio darbo katedros profesorius Jonas Ruškus  buvo išrinktas į Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komitetą.

JT Neįgaliųjų teisių komitetą sudaro 18 nepriklausomų ekspertų iš įvairų pasaulio šalių, kurie atlieka JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą šią konvenciją pasirašiusiose šalyse.

Žmogaus teisės, taip pat ir neįgaliųjų teisės, yra vienas svarbiausių šiuolaikinio pasaulio iššūkių, ir jų įgyvendinimas yra bene svarbiausias Jungtinių Tautų uždavinys. Žmogaus teises garantuoja tarptautiniai ir nacionaliniai įstatymai, įpareigojantys šalių vyriausybes priimti atsakingus sprendimus saugojant ir skatinant esmines žmonių ir jų grupių laisves. Neįgaliųjų teisių klausimas yra labai jautrus ir svarbus visame pasaulyje. Dėl savo negalių žmonės neretai atsiduria visuomenės paraštėse – dėl riboto prieinamumo prie visuomenės išteklių, dėl neįgaliųjų galimybes nuvertinančio aplinkinių požiūrio. Žmogaus orumas, pilnavertis jo dalyvavimas visuomenės gyvenime, galimybė spręsti, kurti, įnešti savo reikšmingą indėlį į visuomenę yra visuotinė žmogaus teisė. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija yra tas dokumentas, kuris aiškiai nurodo vertybines gaires, kokia linkme reikia kurti jautrią ir teisingą visuomenę.

Prof. dr. Jonas Ruškus yra pripažintas neįgalumo srities ekspertas, dalyvaujantis įvairiausiuose vietiniuose, nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, iniciatyvose, veiklose, skirtose pagrįsti neįgaliųjų teisių užtikrinimo būtinybę. Drauge su kitų šalių atstovais, prof. dr. J. Ruškus dalyvavo atrankoje į JT Neįgaliųjų teisių komitetą, tuo parodant svarbų Lietuvos indėlį į tarptautinę neįgaliųjų teisių užtikrinimo iniciatyvą.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas