J. Bernatonis: „Privalome formuoti naują požiūrį į asmenis su negalia“

Juoza_Bernatonis

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis susitiko su Lietuvos neįgaliųjų forumo ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos lyderiais. Susitikime buvo aptartas nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir susijusių įstatymų pataisų, leisiančių užtikrinti, kad tūkstančiai psichinę negalią turinčių asmenų gautų pagalbą, o piktnaudžiauti žmonių veiksnumo apribojimais neliktų galimybių, įgyvendinimas.

Teisingumo ministerija, rengusi šių įstatymų pataisas, iš esmės pakeitė asmens veiksnumo apribojimo ir asmens pripažinimo neveiksniu institutus. Priimtose pataisose įtvirtina, kad veiksnumas galėtų būti ribojamas bet kokį psichikos sutrikimą turintiems asmenims, tačiau tik tose srityse, kuriose teismas, remdamasis sveikatos priežiūros įstaigų bei socialinių darbuotojų išvadomis, pripažintų tokį ribojimą šiam asmeniui būtinu.

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė teigiamai įvertino Teisingumo ministerijos pastangas veiksnumo apribojimo srityje ir akcentavo, kad dabar svarbiausia bus įgyvendinti priimtus pakeitimus. J. Bernatonis pabrėžė, kad Teisingumo ministerija savo kompetencijos ribose sieks kuo efektyvesnio pataisų įgyvendinimo praktikoje.

„Privalome formuoti naują požiūrį į asmenis su negalia. Todėl galiu užtikrinti, kad Teisingumo ministerija aktyviai dirbs su Notarų rūmais, Lietuvos advokatūra, Nacionalinė teismų administracija ir kitomis organizacijomis dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant teisinio veiksnumo reformą“, – pažymėjo J. Bernatonis.

Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų pakeitimų projektai buvo rengti derinant juos su Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis. Iki šio įstatymo įsigaliojimo priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, turės būti peržiūrėti per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2018 m. sausio 1 d.

Susitikimo dalyviai sutiko, kad viena iš esminių sėkmingo įgyvendinimo prielaidų – mokymai suinteresuotų institucijų darbuotojams ir visuomenės informavimas apie įsigaliojusius įstatymo pakeitimus. Įgyvendindama Vyriausybės patvirtintą Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą Teisingumo ministerija 2016 m. organizuos priemones neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų lygių galimybių užtikrinimo problemoms spręsti. Šios priemonės bus skirtos informuoti visuomenę neįgaliųjų padėties klausimais, užtikrinant, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatos.

Taip pat, siekdama kuo sklandesnio pasikeitusių nuostatų įgyvendinimo, Teisingumo ministerija inicijuos atitinkamų mokymų temų įtraukimą į teisėjų mokymo programas, taip pat sieks, kad su įsigaliojusiu reglamentavimu būtų kuo išsamiau supažindinti teismo ekspertai, atliekantys psichiatrines ekspertizes, advokatai ir notarai.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė ministro teiravosi dėl internetinio balsavimo įteisinimo mūsų šalyje, nes šis klausimas yra labai aktualus 300 tūkst. neįgaliųjų. J. Bernatonis pranešė, kad šiuo metu Seime ir Vyriausybėje vykdomi paruošiamieji darbai, leisiantys sudaryti palankias prielaidas internetinio balsavimo įvedimui Lietuvoje.

Informacijos šaltinis: www.tm.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas