Įvyko seminaras „Darnaus judumo mieste planų rengimas“

darnaus judumo

Šių metų lapkričio 12 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko seminaras ,,Darnaus judumo mieste planų rengimas“, kurį organizavo Lietuvos žmonių su negalia sąjunga kartu su Susisiekimo ministerija. Šis seminaras skirtas darnaus judumo mieste planų rengimą organizuosiantiems savivaldybių ir kitiems specialistams, bei savivaldybėse sudaromų komisijų, į kurias įtraukiamos vietose veikiančios neįgaliųjų organizacijų atstovai, nariams.

Šiuo metu 12 Lietuvos miestų baigia rengti darnaus judumo mieste planus, pagal kuriuos bus skirtas dėmesys eismo sureguliavimui miestuose, ypatingą dėmesį skiriant kitų nei automobilai transporto priemonių naudojimo skatinimui. Rengiant darnaus judumo miesto planą turi būti atskirai įvertinama esama transporto sistemos visuotinimo sprendinių (universalaus dizaino principų) taikymo atitinkamame mieste situacija ir atskirai atlikta viešojo transporto sistemos (transporto priemonių ir infrastruktūros) pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms analizė. Siekiant sudaryti galimybes visiems gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema, naujai planuojant, projektuojant ar rekonstruojant infrastruktūrą ir numatant viešojo transporto parko plėtrą, turi būti konsultuojamasi su mieste veikiančiomis arba nacionalinio lygmens, įvairioms visuomenės grupėms atstovaujančiomis bendruomenėmis, asociacijomis ar institucijomis. Darnaus judumo mieste planus vertins nacionalinio lygmens komisija, į kurios sudėtį, be kitų nevyriausybinių organizacijų, įtraukta ir Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.

Seminaro dalyviams Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Gražvydas Jokubauskas pristatė iš ateinančio laikotarpio ES struktūrinės paramos lėšomis numatomas finansuoti darnaus judumo miestuose skatinimo priemones, akcentuodamas žmonėms su negalia aktualius klausimus. Svarbu paminėti ir tai, kad iš ES struktūrinės paramos lėšų ketinama finansuoti projektus, pagal kuriuos būtų numatyta pritaikyti neįgaliesiems vežti tarpmiestinio susisiekimo autobusus.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovė Ginta Žemaitaitytė vaizdžiai ir išsamiai apžvelgė problemas, su kuriomis susiduria judėjimo sutrikimų turintys žmonės (sėdintys neįgaliojo vežimėliuose, aklieji ir kiti), kokie galėtų būti šių problemų sprendimai.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šliužienė savo pranešime akcentavo aplinkos pritaikymo visuotinumo svarbą. Ne tik neįgaliesiems patogi aplinka yra svarbi. Senyvo amžiaus žmonėms, tėvams su vaikais vežimėliuose, ausines užsidėjusiems jaunuoliams informatyvi, fiziškai pritaikyta, patraukli aplinka turi padėti joje jaustis komfortabiliai. Seminaro dalyviai buvo kviečiami imtis atsakomybės ir skirti laiko ir resursų įvertinti, kaip sukurti patogią ir tinkamą naudotis aplinką. Neįgaliesiems pritaikyta aplinka dažniausiai yra patogi naudotis ir daugeliui kitų žmonių. Svarbu užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų savarankiškai ir be kitų asmenų pagalbos nuvykti iš vienos vietos į kitą, patekti į pastatus, kitas lankytinas vietas. Darnaus judumo planus rengti privalomai įtraukiant tikslinių asmenų grupių atstovus, kurie galėtų savivaldybių specialistams ir projektuotojams padėti išsiaiškinti problemas ir patarti ieškant sprendimų.

Susisiekimo ministerijos Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Damidavičius pristatė Susisiekimo ministerijoje ir miestuose sudaromų darnaus judumo mieste komisijų paskirtį ir funkcijas, atskleidė nevyriausybinių organizacijų, įskaitant neįgaliųjų organizacijas, įtraukimo ir dalyvavimo komisijų darbe svarbą, pateikė bendradarbiavimo geros praktikos pavyzdžių.

Informacijos šaltinis: www.ndt.lt

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas