Įvyko mokymai „Savęs pažinimas ir motyvacija“

mokymai

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, pagal Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programą vykdydama projektą „Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas“ lapkričio mėn. organizavo Įdarbinimo konsultantų rengimo II etapo mokymus „Savęs pažinimas ir motyvacija“.

Mokymų metu būsimi konsultantai susipažino su savivertės įtaka asmens gyvenime, profesinėje veikloje, mokėsi kaip pakelti savivertę ir ugdyti pasitikėjimą savimi, nagrinėjo kas motyvuoja žmones dirbti geriau šiuolaikinių teorijų požiūriu, diskutavo kaip keičiasi visuomenės požiūris į neįgaliuosius ir koks požiūris į neįgaliuosius būdingas lietuviams. Mokymų metu netrūko praktinių užsiėmimų.

Ateinančiais metais toliau vyks Įdarbinimo konsultantų mokymai.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas