Įsigalioja naujos specialiųjų poreikių nustatymo pažymos

neigaliojo pazymejimas

Nuo š. m. liepos 1 d. vietoj buvusių keturių bus išduodamos dvi naujo pavyzdžio specialiųjų poreikių nustatymo pažymos. NDNT teritorinis skyrius, nuo minėtos dienos priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, išduos Specialiųjų poreikių nustatymo (forma SP) arba/ir Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo (forma SPA) pažymą.

Atkreipiame dėmesį, kad specialiųjų poreikių rūšys (specialieji nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, transporto išlaidų kompensacijos poreikiai) ir jų nustatymo tvarka nesikeičia.

Iki liepos 1 d. išduotos Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo (forma SPS-1) arba Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo (forma SPP-2), arba/ir Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo (forma SPA-3), arba/ir Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo 9forma SPT-4) pažyma galioja iki joje nurodyto termino pabaigos arba neterminuotai, jei specialieji poreikiai buvo nustatyti neterminuotai.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas