„Darbiečiai“ teikia Seimui neįgaliųjų ir juos prižiūrinčių asmenų socialinę apsaugą stiprinančių pasiūlymų paketą

Transporto lengvatos neįgaliesiems

Seimo Darbo partijos frakcijos nariai Seimo plenarinių posėdžių sekretoriate užregistravo paketą pasiūlymų įstatymų pakeitimams, stiprinantiems neįgaliųjų asmenų socialinę apsaugą. „Darbiečiai“ siūlo keisti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Darbo kodekso bei Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, susijusias su neįgaliaisiais ir juos prižiūrinčiais asmenimis.

Teikiamu pasiūlymu Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektui (XIP-2342) „darbiečiai“ siūlo leisti dirbti neįgaliuosius prižiūrintiems asmenims. Projekte numatyta, kad asmenys, prižiūrintys visišką negalią turinčius žmones, galėtų dalyvauti darbinėje veikloje, dirbdami ne daugiau kaip 0,5 etato, o jų draudimo valstybės lėšomis įmokos būtų skaičiuojamos nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos ir mažinamos proporcingai užimto etato dydžiui.

Šiuo metu visišką negalią turinčius žmones prižiūrintys asmenys yra draudžiami valstybės lėšomis ir jiems nesudaroma galimybės dirbti, nes įsidarbinę jie praranda galimybę gauti valstybės paramą.

Taip pat „darbiečiai“ teikia pasiūlymą Darbo kodekso pataisoms (XIP-362), nustatančioms trisdešimt penkių kalendorinių dienų kasmetes minimalias atostogas dirbantiesiems, vieniems prižiūrintiems neįgalųjį asmenį. Šiuo metu tokia galimybė numatyta tik darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Dar vienu pasiūlymu Darbo kodekso pataisoms (XIP-434) „darbiečiai“ siūlo įtvirtinti nuostatą, suteikiančią iki trisdešimties kalendorinių dienų nemokamų atostogų dirbantiesiems, slaugantiems neįgalų asmenį. Šiuo metu Darbo kodekse nustatyta, kad darbuotojo reikalavimu iki trisdešimties kalendorinių dienų nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų.

Pasiūlymu Mokslo ir studijų įstatymo projektui (XIP-2503) „darbiečiai“ siekia nustatyti, kad visiškai akliems neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose, būtų skirtas mokytojas-asistentas.

Visi šie Seimo Darbo partijos frakcijos narių projektai buvo užregistruoti praėjusios Seimo kadencijos metu, tačiau taip ir liko neapsvarstyti dešimtajame Seime. Teikiamais pasiūlymais projektus siekiama labiau pritaikyti nūdienos aktualijoms ir greičiau įtraukti į šio Seimo darbotvarkę.

Vienas iš šių projektų bei pasiūlymų rengėjų, Seimo Darbo partijos frakcijos narys Mečislovas Zasčiurinskas teigia, kad pasiūlymų tikslas – palengvinti neįgaliųjų ir juos prižiūrinčių asmenų naštą bei padėti jiems labiau integruotis į visuomenę.

„Šiuos pasiūlymus teikėme atsižvelgdami į šeimų, prižiūrinčių neįgaliuosius asmenis, sutrikusio intelekto žmonių globos organizacijų bei pačių neįgaliųjų prašymus. Esame tikri, kad šios įstatymų pataisos bus naudingos ir valstybei, ir neįgaliuosius prižiūrintiems asmenims. Neįgaliųjų gyvenimas yra žymiai sunkesnis nei sveikų žmonių, o dalį šios naštos turi prisiimti ir juos prižiūrintys bei globojantys asmenys, todėl neabejoju, kad valdant šiai valdančiajai koalicijai šie projektai pagaliau išvys dienos šviesą ir neįgaliesiems bei jų globėjams bus skirtas deramas dėmesys“, – sako politikas.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas