Darbą pradėjo Nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO taryba

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje darbą pradėjo į pirmąjį posėdį susirinkusi naujai sudaryta Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba.

Kaip pabrėžė tarybos narius sveikinęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis, NVO taryba nacionaliniame lygmenyje sustiprins valstybės ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, diskutuojant ir teikiant pasiūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtojimo, NVO vaidmens didinimo, didesnio jų įsitraukimo sprendžiant visuomenei aktualias problemas.

NVO tarybos pirmininku balsavimo būdu vienerių metų kadencijai išrinktas Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos valdybos narys Ramūnas Navickas.

Laikantis NVO tarybos nuostatų, NVO tarybos pirmininku tapus nevyriausybinių organizacijų atstovui, pirmininko pavaduotojas renkamas iš valstybės institucijų ar įstaigų atstovų. NVO tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas.

Posėdžio metu tarybos nariai taip pat aptarė Nešališkumo deklaracijos, kurią taryba turi parengti, patvirtinti, o tarybos nariai – pasirašyti, projektą, taip pat nutarė kitame posėdyje svarstyti ir patvirtinti, NVO tarybos veiklos planą, o iki posėdžio pateikti šiam planui pasiūlymus.

NVO taryba sudaryta įgyvendinant 2013 m. gruodžio 19 d. Seimo priimtą Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Įstatyme numatyta, kad NVO taryba sudaroma iš dvidešimt narių: devynių valstybės institucijų ir įstaigų atstovų, vieno Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo ir dešimties nevyriausybinių organizacijų atstovų. Nevyriausybinių organizacijų atstovus bendru sutarimu pasiūlo nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos.

Nevyriausybinių organizacijų taryba vertins nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teiks valstybės, savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, taip pat dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo prioritetų.

Taryba siūlys, kaip galima būtų gerinti valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, svarstys kitus su nevyriausybinių organizacijų plėtra susijusius klausimus.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas