Baigiamas įgyvendinti reikšmingas projektas: “Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“

logo_eeagrants

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga baigia įgyvendinti reikšmingą sisteminį projektą “Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“, iš dalies finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondo.

“Džiaugiamės turėję galimybę įgyvendinti tokį svarbų projektą, davusį reikšmingą postūmį mūsų organizacijos ateities plėtrai ir prisidėjusį prie žmonių su negalia aktyvaus ir oraus dalyvavimo bendruomenėje.” – sako Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, buvo sukurtas visas kompleksas priemonių, skirtų skatinti organizacijų teikiančių paslaugas, atvirumą neįgaliesiems: sukurtas klientų su negalia aptarnavimo standartas, mokymo metodika ir prekinis ženklas “Draugiškas neįgaliesiems”, sukurta ir parengta universalaus dizaino koncepcija, įvertinti visuomeninės paskirties objektai dėl jų prieinamumo neįgaliesiems.

Sukurta universalaus dizaino koncepcija koncepcija apibrėžia pastatų vidaus ir išorės bei prieigų ir viešosios paskirties įrenginių dizaino atitikimą aklųjų, kurčiųjų ir asmenų su fizine negalia poreikius; sukurtos universalaus dizaino rekomendacijos 3D formatu buvo integruotos interneto svetainėje www.universaliarchitektura.lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, vykdant ugdomąją projekto veiklą „Pažink negalią“ buvo sukurti 5 animaciniai filmukai, skirti ikimokyklinio amžiaus vaikams bei moksleiviams. Animaciniais filmukais buvo siekiama supažindinti vaikus bei moksleivius, su skirtingomis negalios rūšimis: aklumu, kurtumu, judėjimo negalia, autizmu bei dauno sindromu, padidinti vaikų toleranciją bei supratimą kitokių asmenų atžvilgiu. Taip pat mokymo įstaigose (10 bendro lavinimo mokyklose) buvo pravestos paskaitos vaikams „Pažink negalią“.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos ekspertų komanda toliau aktyviai plėsdama ir talpindama informaciją apie objektų prieinamumą neįgaliesiems svetainėje www.beslenksciu.lt patikrino pastatus ir jų prieigas Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Panevėžio, Tauragės, Alytaus, Telšių, Marijampolės apskrityse, bei Lietuvos aukštojo išsilavinimo įstaigos Vilniaus, Šiaulių, Kauno Klaipėdos miestuose.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo nuolat atliekami teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinius poreikius, integraciją, jų teisių gynimą, analizė. Tokiu būdu buvo atstovaujamos neįgaliųjų teises nacionaliniu lygiu. Projekto eigoje atlikta priimtų teisės aktų LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, LR užimtumo rėmimo įstatymo, LR socialinių paslaugų, LR socialinių įmonių įstatymu, peržiūra. Norminiai aktai analizuoti ta apimtimi, kiek tai susiję su neįgaliųjų integracija ar teisių gynimu, ar pasiekti teisės akte įtvirtinti ir priimant teisės aktą kelti teisinio reguliavimo tikslai, ar įgyvendinant teisės aktą neatsirado nenumatytų neigiamų pasekmių arba kitų aplinkybių, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ar taikymui. Buvo stebimi naujai teikiami pasiūlymai dėl teisės aktų pakeitimai ir inicijuotos pastabos ir pasiūlymai.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas